PROVINCIE UTRECHT
10 juni 2021

Motie ‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’ aangenomen

Tijdens de Statenvergadering op woensdag 2 juni heeft het CDA samen met een groot aantal andere partijen een actualiteitenmotie ingediend. De motie ‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’ gaat over de geplande verbreding van de A27 bij Amelisweerd als onderdeel van het Tracébesluit A12/A27 Ring Utrecht, waarover door de minister besloten is. Hiermee spreken de Provinciale Staten van Utrecht uit dat zij een voorkeur hebben voor uitbreiding van het aantal rijstroken binnen de huidige bak. De motie is aangenomen.

Lees de motie hier en lees hieronder de inbreng van Statenlid Gerdien Bikker bij de behandeling van deze motie in de Statenvergadering.

Uitdagingen

Namens het CDA zou ik het volgende willen inbrengen. Het Tracébesluit omvat een groot aantal maatregelen gericht op een betere verkeersdoorstroming rondom de stad Utrecht en de regio, nu en in de toekomst. We zien de uitdaging, namelijk het belang van een goede bereikbaarheid en de bijkomende voordelen die dat heeft in relatie tot de grote opgave, zoals woningbouwontwikkeling en economisch herstel. Het gaat over bereikbaarheid en daarbij spelen wat ons betreft verschillende factoren: goede verbindingen vanuit de regio, het landelijk gebied richting de stad en vice versa, het autoverkeer, het openbaar vervoer en goede en veilige routes voor fietsers. Een veelheid van uitdagingen, waar we voor staan met elkaar en waarin de provincie een rol heeft.

Signaal

De motie ziet op een onderdeel van het Tracébesluit. Het Tracébesluit omvat een groot aantal maatregelen. De uitbreiding van wegen, geluidsmaatregelen en maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren maken hier deel van uit. Zoals aangegeven ligt de besluitvorming hierover bij het Rijk. Dat is natuurlijk een belangrijke notie. De provincie heeft hiervoor geen bevoegdheid. Wat we wel kunnen doen is een signaal afgeven. En dat doen we met deze motie.

Natuur Amelisweerd

Daarmee willen we aangeven dat de betekenis van de natuur van Amelisweerd van grote waarde is voor de inwoners van de provincie Utrecht. Dit geluid hebben we vaker laten horen als CDA en het klinkt onmiskenbaar vanuit de samenleving door. We brengen hiermee als CDA een nuance aan, op inhoud. Het scala van maatregelen is nodig om de verkeersdoorstroming te bevorderen en blijft van belang. Als het kan heel graag met behoud van de natuur in Amelisweerd. Dat heeft onze voorkeur.

---------

Onlangs zijn er ook vragen in de commissie Milieu en Mobiliteit gesteld over de fietsveiligheid in het buitengebied en Energie. Lees die vragen hier. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.