PROVINCIE UTRECHT
30 juni 2022

Motie ‘veilige overgangen trams Nieuwegein’ aangenomen

Provinciale Staten van Utrecht hebben de motie ‘veilige overgangen trams Nieuwegein’ met brede steun aanvaard. Met het indienen van deze motie willen initiatiefnemers CDA en Partij voor de Dieren alle tramwegovergangen in Nieuwegein veiliger maken, onder andere door op de overgangen waar ongelukken hebben plaatsgevonden passende maatregelen te nemen, bijvoorkeur door het plaatsen van slagbomen. Ook JA21 is mede-indiener en deelt de mening dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Sinds 2018 zijn er meer dan 60 ongelukken gebeurd met trams in Nieuwegein. De snelheden van de trams variëren van 30 tot 70 of 80 km per uur. Zulke snelheden zorgen voor voetgangers, fietsers, automobilisten en andere weggebruikers voor gevaarlijke situaties, flinke schades en ernstige ongelukken. Daarnaast zullen er in de nabije toekomst meer trams gaan rijden. Daarbij valt op dat in IJsselstein alle overgangen zijn voorzien van slagbomen en dit heeft tot een aanzienlijke daling van het aantal ongevallen geleid. De indieners van de motie zijn dan ook tevreden dat de motie is aangenomen en dat dit tot veiligere tramwegovergangen zal leiden.

CDA-Statenlid Gerdien Bikker: “De vele ongelukken met (jonge) fietsers, voetgangers, scooters en auto’s op de tramovergangen, gaan ons aan het hart. Het is de hoogste tijd voor maatregelen. We vinden dat de provincie moet investeren in veilige tramovergangen. Daarom hebben we deze motie ingediend.” 

PvdD-Statenlid Willem van der Steeg: "Om een veilige verkeerssituatie in Nieuwegein te creëren, is het van belang dat de provincie Utrecht investeert in de veiligheid van het tramsysteem. Spoorbomen kunnen daarbij helpen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen, vandaar dat we Gedeputeerde Staten oproepen nu passende maatregelen te treffen, om de kans op ongelukken te minimaliseren."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.