PROVINCIE UTRECHT
12 mei 2022

Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief

De Staten hebben het Statenvoorstel Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief aangenomen. Het CDA heeft hierbij aandacht gevraagd voor betrouwbaar, bereikbaar en veilig openbaar vervoer, juist voor de regio! 

Het CDA heeft van verschillende kanten berichten ontvangen van mensen die afhankelijk zijn van het OV om vanuit de dorpen naar de stad te gaan. En daaruit blijkt dat het OV momenteel steken laat vallen. In de commissievergadering hebben we deze voorbeelden gedeeld. Zo willen we het niet met elkaar. Het CDA pleit daarom voor goede verbindingen van en naar gemeenten in landelijke gebieden, nu en in de toekomst. Een motie over OV-verbindingen van, naar en tussen kleinere kernen is door de Staten aangenomen. Lees de motie hier.

De leefbaarheid van het landelijk gebied verdient een goed en hoogwaardige verbinding. Het CDA heeft daarom een motie ingediend over de beschikbaarheid van de bus in gemeenten zonder treinstation. Elf gemeenten in de provincie Utrecht hebben geen treinstation en zijn dus zeer afhankelijk van de busverbindingen. Drie gemeenten hebben een treinstation in één van de kernen. Deze motie heeft het niet gehaald. Lees de motie hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.