09 juli 2018

Regenboogmotie

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 9 juli is de zogeheten regenboogmotie in stemming gebracht. De motie is aangenomen. Statenlid Ardin Mourik voerde hierbij namens het CDA het woord. De motie roept op om ons als provinciaal bestuur in te zetten voor het bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI-personen. Het CDA is van mening dat het provinciaal bestuur, zeker zoals wij dat hebben ingericht in Utrecht, niet gaat over emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI-personen. Juist gesprekken aan de keukentafel, in kerken en verenigingen doen er echt toe als het gaat om acceptatie en emancipatie. Daar waar de veiligheid in het geding is dient uiteraard de overheid – en ook de provinciale overheid als die erover gaan (zoals in het OV) – in te grijpen. Het CDA heeft daarom tegen deze motie gestemd. Moties helpen mensen niet vooruit, gesprekken in verbinding met elkaar wel.

Lees hier de hele inbreng van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.