04 mei 2017

Rentmeesterschap actueler dan ooit

CDA’ers binnen de waterschappen voelen dagelijks de effecten van klimaatontwikkeling!

Rentmeesterschap is actueler dan ooit.

In deze periode na de Tweede Kamer-verkiezingen vinden de onderhandelingen plaats over een nieuw kabinet. Gelukkig weer met het CDA als, zo lijkt het nu, een onmisbare schakel om tot een stabiele regering te komen. Partijen spreken nu over de grote maatschappelijke vraagstukken in ons land en in de wereld. Nieuwe keuzes moeten worden gemaakt om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In deze CDA-nieuwsbrief van CDA-Utrecht in mei 2017 wil ik een persoonlijk geluid laten horen; als CDA’er van het eerste uur en op dit moment hoogheemraad van het waterschap De Stichtse Rijnlanden.

Ik verbaas mij over het beeld dat de laatste weken in de pers wordt geschetst over het CDA en onze visie op duurzaamheid. Wij zouden geen visie hebben en onvoldoende bereid zijn om keuzes te maken om onze toekomstige generaties te behoeden voor de gevolgen van klimaatontwikkeling. Zelfs onze duurzaamheidsvoorman Wijffels liet zich op de radio niet echt positief uit over de manier waarop het CDA op dit moment bereid is om duurzaamheidsambities in beleid te vertalen.

Vooral als waterschapper vraag ik mij af, wat hebben we niet goed gedaan. Hebben CDA’ers in de waterschappen, en dat zijn er veel, onvoldoende het geluid laten horen over de effecten van klimaatontwikkeling die nu al zichtbaar zijn in de vorm van toenemende wateroverlast als gevolg van extremer weer; ook in en om Utrecht! Laat staan de risico’s die we lopen als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling op langere termijn. Waterschappen denken na over de effecten in 2050 en 2100. Als je dat allemaal op je laat inwerken is “Rentmeesterschap actueler dan ooit!”.

Gelukkig hebben de lagere overheden(gemeenten, provincies en waterschappen) elkaar gevonden in een gemeenschappelijke oproep voor de kabinetformerende partijen door een investeringsagenda voor te stellen met focus op de thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Deze medeoverheden willen medeverantwoordelijk dragen en roepen het nieuwe kabinet op om de juiste keuzes te maken. Ik spreek de wens uit dat onze CDA-voorlieden aan de onderhandelingstafel het juiste gewicht in de schaal zullen leggen. 

Bernard de Jong

CDA-hoogheemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.