PROVINCIE UTRECHT
29 september 2021

RES 1.0 U16 naar extra Statenvergadering op 6 oktober

De bijpraatsessie met CDA-fracties over de RES 1.0 U16 op maandag 13 september was waardevol. De fracties konden uitwisselen en wij kregen input. Daaruit bleek ook dat het besluitvormingsproces in de afrondende fase zit. De gemeenteraden besluiten in meerderheid eind september/begin oktober over de RES. De fracties willen dit proces afronden en daar zit in de meeste plaatsen spanning op.  

Wij vinden het belangrijk dat de gemeentelijke overheden hun besluitvorming zorgvuldig kunnen afronden. Een besluit van de Provinciale Staten achten we daarom op dit moment te vroeg: de CDA-fractie vindt het beter om het op te schuiven zodat het proces in de gemeenten eerst zijn beloop kan hebben. Uiteindelijk is dit, met inzet van het CDA, gelukt: het agendapunt RES is van de PS-agenda in september afgehaald.  

We geven daarmee een signaal af. We willen dat de provincie het democratische debat in de gemeenten serieus neemt, want zo is immers de RES ook bedoeld: van onderop. Een strategische verkenning doe je pas goed, als je luistert naar degenen die betrokken zijn en hun het eigen proces laat volgen. 

De RES 1.0 van de U16 wordt daarom niet in de Statenvergadering van 22 september behandeld, maar in een extra Statenvergadering op woensdag 6 oktober. Op dat moment hebben de meeste gemeenten een besluit genomen over de RES 1.0. Als CDA zijn we blij dat de besluitvorming hierdoor zorgvuldiger verloopt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.