20 mei 2020

Rondvragen commissie Milieu en Mobiliteit

Voor de commissievergadering Milieu en Mobiliteit zal het CDA de volgende rondvragen stellen.

1. De vergunning voor het bedrijf van der Groep (biogasinstallatie) is ingevolge een zogenaamd BiBOB advies ingetrokken. Kan inzicht gegeven worden in de actuele stand van zaken van dit dossier?

2. In het kader van de Coronacrisis geldt de zogenaamde 1,5 meter maatregel. Het doel is besmettingsgevaar zoveel mogelijk te voorkomen. De vraag is nu hoe deze maatregel uitwerkt voor het verkeer op de fiets. Dat is nu bijzonder actueel omdat een deel van het onderwijs weer opengaat. De 1,5 metermaatregel blijkt moeilijk uitvoerbaar te zijn.  Een aantal maatregelen zijn wellicht te nemen. Tot deze mogelijke maatregelen behoort onder meer de maatregel snorfietsen niet toe te staan op fietspaden, een oproep te doen aan fietsers om met elkaar rekening te houden (bijvoorbeeld fietsen met een recreatief doel zoveel mogelijk te doen buiten het normale school- en werkverkeer) en het opleggen van de verplichting achter elkaar te fietsen. Op Internet zijn andere voorbeelden te vinden van een zekere regulering van het fietsverkeer in verband met de 1,5 meter maatregel.

a. Deelt de provincie (en mogelijk de gemeenten) op dit punt de zorgen die er zijn? 

b. Worden nadere beleidsmaatregelen overwogen om deze zorgen weg te nemen?

c. Welke beleidsmaatregelen worden overwogen?

Willem Wijntjes                                                            Gerdien Bikker

Willem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.