06 oktober 2020

Samen werken aan klimaatadaptatie

Het gebeurt steeds vaker dat flinke plensbuien kelders blank zetten of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte. Ik vind het belangrijk dat we waar mogelijk woningen, kantoren en infrastructuur anders gaan aanleggen, ter voorkoming van wateroverlast en hittestress. Het is van belang om slimmere manieren van wonen, werken en bouwen te stimuleren.

Daarom hebben we in de provincie Utrecht vier miljoen uitgetrokken voor het realiseren van een klimaatbestendige en waterveilige regio. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag voor een provincie die ook in detoekomst veilig en mooi blijft.

En daaraan kunnen we zelf ook nog een steentje bijdragen. Het helpt al als we meer ruimte voor beplanting in de tuin maken of regenwater opvangen vanaf de regenpijp en dat bewaren voor drogere perioden. Zo maken we gezamenlijk werk van klimaatadaptatie.

Tot slot wil ik benadrukken dat we ons allemaal zorgen maken over corona. We zien het aantal besmettingen in onze provincie weer toenemen. Het vraagt het nodige van ons allemaal om besmettingen te voorkomen en het tij te keren. Daar wil ik iedereen veel sterkte bij toewensen.

Hanke Bruins Slot
Gedeputeerde provincie Utrecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.