11 juni 2020

Staartlijsten: kandideer als afdeling!

Op dit moment loopt het selectieproces om te komen tot een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Elke provincie krijgt de gelegenheid de laatste 20 plekken op de lijst zelf in te vullen. De zogenoemde staartlijst. Hiervoor is gekozen om herkenbare, lokale CDA-ers op de laatste plekken te hebben. De ervaring leert dat dit helpt om het aantal stemmen nog te vergroten. De kandidaten op de staartlijst van de provincie staan logischerwijs ook alleen op de lijst in de provincie Utrecht. 

Om te komen tot 20 kandidaten op de staartlijst willen we, als provinciaal bestuur, aan elke afdeling in de provincie Utrecht vragen 1 kandidaat aan te leveren die beschikbaar is voor de staartlijst voor 1 oktober 2020. Belangrijk criterium is voor het provinciale bestuur dat de kandidaat (m/v) een herkenbaar, lokaal en christendemocratisch profiel heeft en zich ook wil inzetten tijdens de verkiezingscampagne. Op basis van alle inzendingen stellen we als provinciaal bestuur een staartlijst op die we voorleggen aan de ALV op 24 november 2020. Na vaststelling op de provinciale ALV wordt de Utrechtse staartlijst opgenomen ter behandeling op het landelijke congres. Ook als Dagelijks Bestuur zelf kijken we naar geschikte kandidaten. Let wel: de kans is groot dat we als DB een keuze moeten maken uit meer dan 20 CDA-ers in de provincie (we hebben immers alleen al meer dan 20 afdelingen in onze provincie). We zullen dat zo zorgvudlig mogelijk doen, waarbij genoemd criterium van herkenbaarheid belangrijk zal zijn. We kiezen voor deze aanpak om ook onze afdelingen te betrekken bij dit proces. 

Namen voor de staartlijst met korte motivering kunnen door de afdeling worden aangeleverd bij de secretaris van het provinciale bestuur: Rick Tigelaar, [email protected]. Ook vragen kunnen naar dit mailadres worden gestuurd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.