Willem
28 september 2021

Training onderhandelingsvaardigheden voor coalitievorming

Is het bij collegeonderhandelingen nu van belang de ander tegemoet te komen? Of is het streven de ander te overheersen? Of …? Hoe ziet het proces van collegeonderhandelingen er nu eigenlijk uit? Hoe zou het moeten? Wat is het meest effectief?

Inhoud

De training bestaat uit de voorbereiding van de webinars door middel van e-learning met opdrachten. Aan de orde komt onder andere hoe je onderhandelingen kunt voorbereiden los van je eigen standpunten door middel van het Scohr-model. Vervolgens zal er ingegaan worden op de uitvoering. En als laatste zal er aandacht besteed worden aan de afronding in de onderhandelingen.

Doelgroep

Fractievoorzitters, raadsleden of anderen die namens het CDA collegeonderhandelingen na gemeenteraadsverkiezingen gaan voeren. We adviseren dat degene die de onderhandelingen gaan doen samen naar deze training komen.

Data

Vrijdag 1 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 5 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

Deelnemersbijdrage: 75,00 euro

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.