11 april 2022

Uit de CDA-fractie van HDSR: 900 jaar waterbeheer

Het jaar 2022 wordt een jaar met een mooi jubileum: 900 jaar waterbeheer in de provincie Utrecht. Naast allerlei jubilea in de provincie is dit wel een moment om te denken aan wat wordt gezien als het begin van het waterbeheer. Want dit jaar 900 jaar geleden damden de bewoners van Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede, de Kromme Rijn af. Dit jaar wordt gevierd met allerlei activiteiten. Kijk eens op de website van HDSR en laat u inspireren.

Later dit jaar gaan we ook starten met de voorbereidingen van de verkiezingen in maart 2023. Het klinkt nog ver weg, maar aan het eind van dit jaar zal er een programma en kandidatenlijst worden voorgelegd aan de ALV van de provincie Utrecht. Heeft u interesse in het werk van het waterschap, neem eens contact op. We vertellen u graag over de belangrijke taken die het waterschap kent. Toekomstbestendig en samen met anderen willen wij ervoor zorgen dat het water nu, morgen en overmorgen schoon en kwalitatief goed is en blijft voor de mens en de natuur.

Klimaatadaptatie is daarin een belangrijk onderwerp. Ko Droogers heeft tijdens de ALV/nieuwjaarsreceptie daarop gewezen met de woorden: Samenwerken is cruciaal bij gebiedsgericht werken aan water in een klimaatbestendige regio. Met de huidige klimaatverandering moeten woningbouwlocaties waterrobuust en klimaatbestendig ingericht worden en daar heeft het waterschap de kennis voor in huis. Verder willen we samen met de provincie de bodemdaling en CO2-uitstoot in het veenweidegebied terugdringen met 50% in 2030 en ervoor zorgen dat de Lekdijk in 2030 sterk genoeg is voor de grotere rivierafvoer door de klimaatverandering.

Ko Droogers en Karin Sommer – de Vries

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.