15 september 2022

Uitnodiging provinciale ALV op donderdag 29 september

U bent van harte uitgenodigd voor de provinciale ALV op donderdagavond 29 september 2022 in De Bilt. De voorbereidingen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 zijn in volle gang! Op het programma van de ALV staat dan ook het vaststellen van de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten en de waterschappen HDSR, Vallei&Veluwe, Amstel, Gooi en Vecht en Rivierenland.

Donderdag 29 september 2022     |     Start om 19.30 uur     |     Locatie: HF Witte Centrum in De Bilt 

Stemprocedure en stemrecht

Net zoals vier jaar geleden zal er direct op de provinciale ALV over de kandidatenlijsten worden gestemd. We hanteren hierbij het OPOV-systeem: one person, one vote. We maken hierbij gebruik van het stemsysteem zoals deze ook bij het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen gebruikt wordt.

U heeft stemrecht als u voor 4 augustus 2022 lid bent geworden van het CDA en uw contributie heeft betaald.

Benieuwd wie er allemaal op de advieslijsten voor Provinciale Staten en de diverse waterschappen staan? Klik dan op één van de links hieronder. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.