11 oktober 2023

Vacature voorzitter DB

Het Dagelijks Bestuur van het CDA Provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Over de benoeming wordt gestemd tijdens de eerstkomende ALV. Ieder CDA-lid dat aan de profielschets voldoet, wordt toegelaten tot die stemming. Het DB wil de zichtbaarheid van de fractie naar buiten faciliteren en ondersteunen. Dit is belangrijk voor de binding met de afdelingen. Bewoners van de provincie moeten de werkzaamheden van de provincie beter leren kennen. Gezamenlijke werkbezoeken met de fractie bieden goede mogelijkheden. Een goed en regelmatig contact met de lokale afdelingen is van groot belang.

Taakbeschrijving
De voorzitter is het gezicht van de Provinciale Afdeling. Hij/zij:

 • leidt de vergaderingen van het DB (10 x per jaar), het AB (2 x per jaar) en de ALV (minimaal 2 x per jaar). In overleg met de vicevoorzitter en de secretaris zorgt de voorzitter voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda;
 • is namens de provincie lid van de Verenigingsraad (6 x van 17:00 – 21:00 uur en 2 zaterdagen per jaar Partijcongres);
 • zorgt (met de DB-leden) voor binding met de Statenfractie en de gemeentelijke afdelingen en neemt, samen met de vicevoorzitter, een vertrouwenspositie in;
 • draagt zorg voor de jaarlijkse voortgangsgesprekken met gedeputeerde en fractie;
 • heeft als verantwoordelijke voor de functioneringsgesprekken nauw contact met de samenstellers van de kandidatenlijsten voor de Waterschaps- en PS-verkiezingen;
 • onderhoudt namens de provinciale afdeling de contacten met de pers;
 • is in staat om veranderingen in de organisatie en structuur te bewerkstelligen.

Profielschets
De voorzitter die wij zoeken voldoet aan de volgende criteria:

 • is duidelijk herkenbaar als christendemocraat;
 • heeft aantoonbare affiniteit en ervaring met openbaar bestuur;
 • is bekend met de partijstructuur en functioneert goed in een collegiaal bestuur en een vrijwilligersorganisatie;
 • kan een goede relatie opbouwen en onderhouden met alle geledingen;
 • is een verbinder, een bruggenbouwer en een teambuilder;
 • heeft oog voor zowel stedelijke belangen als belangen die op het platteland spelen;
 • heeft een goed netwerk en kan dit binnen de provinciale geledingen uitbouwen;
 • is minimaal vier dagdelen per week flexibel inzetbaar;
 • is minimaal vier jaar beschikbaar;
 • beschikt over aansturende kwaliteiten en kan goed vergaderingen leiden;
 • is enthousiasmerend, inspirerend en integer.

Tijdpad

 • Gelegenheid om te solliciteren tot en met 21 oktober 2023;
 • De selectiecommissie spreekt zich uit over de kandidaten, waarbij de profielschets leidend is. De selectiecommissie bestaat uit de provinciale HRM-commissie;
 • Aansluitend aan de selectie van de kandidaten zullen de gesprekken plaatsvinden;
 • De selectiecommissie deelt haar bevindingen met het DB;
 • We streven ernaar om de procedure af te sluiten op 1 december 2023.

Voor meer informatie over de functie en/of de procedure kunt u terecht bij vicevoorzitter Harry Blume, via [email protected] of tel. 06-53447569.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.