Willem
17 juli 2020

Van de fractievoorzitter

We begonnen dit politieke jaar toen we net de onderhandelingen hadden afgerond. De uitdagingen waren toen al erg groot. De woningnood, de energietransitie maar ook de provinciale organisatie was hard toe aan verbetering. Maar de inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog of we zaten midden in de stikstofcrisis. Niet wetende dat de coronacrisis alles zou overtreffen. Kortom, we hebben geen moment stil gezeten.

Maar gelukkig krabbelen we langzaam op en mogen we trots zijn dat wij als CDA hierin een prominente rol spelen. Zo zijn de afgelopen week de eerste stappen gezet in het terugdringen van de stikstof uitstoot. RTV Utrecht schreef dit over de bewonderingswaardige manier waarop Hanke dit dossier aanpakt: ‘De gedeputeerde krijgt ondanks de vele kritiek op stikstofbeleid vanuit de sector ook complimenten voor haar contact en betrokkenheid met de Utrechtse veehouders’. Chris zal verderop in de nieuwsbrief wat dieper in gaan op de materie.

Dit jaar werd er ook hard gewerkt aan de uitwerking van onze grootste verkiezingsbelofte, namelijk ruimte voor de dorpen om te kunnen bouwen voor jongeren en senioren. Tineke zal jullie in de nieuwsbrief ook wat verder inhoudelijk informeren. 

Marlies hield afgelopen Statenvergadering haar maidenspeech bij de behandeling van het steunpakket voor de, door de coronacrisis, zwaar getroffen Cultuursector. Ook hier hebben wij als CDA een belangrijke rol kunnen spelen, Marlies zal hier wat verder op ingaan. 

Tenslotte is er ook een belangrijk stap gezet voor de Provinciale organisatie. Al een aantal jaren liep de Provincie achter bij het vaststellen van de jaarrekeningen. Inmiddels is het gelukt om deze slepende kwestie achter ons te laten en zijn de jaarrekeningen 2018 en 2019 vastgesteld. Willem heeft hier een cruciale rol in gespeeld. 

Kortom, het was een enerverend jaar waar we als team mooie resultaten hebben kunnen boeken. Tijdens de vakantie staan er nog wel wat werkbezoeken gepland maar we zullen wel wat rustiger aan doen zodat we allemaal uitgerust aan het nieuwe politiek jaar kunnen beginnen. Een jaar waar we samen met onze nieuwe lijstrekker en onze provinciale behaalde resultaten een fantastisch verkiezingsresultaat gaan halen!

Ik wens u een paar rustige weken toe!

Hartelijke groet,

Derk Boswijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.