11 maart 2021

Van de fractievoorzitter

De afgelopen week was misschien wel de belangrijkste vergadering van deze periode, namelijk de behandeling van de omgevingsvisie en de Interim omgevingsverordening. Met het aannemen van de interim omgevingsverordening hebben wij één van de grootste verkiezingsbeloftes van ons gerealiseerd, namelijk het mogelijk maken om te bouwen voor de vitaliteit in dorpen. De Provincie maakte hier een filmpje overChris en Tineke zullen in de nieuwsbrief hier verder op ingaan.

Verder hadden we afgelopen week een bijpraatsessie met de gemeentelijke afdelingen over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategieën. Een zeer zinvolle bijeenkomst! We zijn hierbij tot de conclusie gekomen om deze bijeenkomst structureel te gaan organiseren zolang dit proces loopt. Omdat het goed is om elkaar op te hoogte te houden van de voortgang.

En ondertussen ben ik druk bezig met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel plek 14 een mooie uitgangspositie is blijft het een spannende plek. We zullen dus moeten strijden voor elke stem. Afgelopen weken heb ik een aantal mooie debatten gehad. Zo ook een debat met GroenLinks kamerlid Laura Bromet over de toekomst van de agrarische sector en zij explodeerde toen ik haar letterlijk citeerde uit haar eigen pleidooi. Of een bijeenkomst waar ik heb uitgelegd waarom het zo belangrijk is om meer praktische geschoolde mensen in de politiek te krijgen. Naast mijn speerpunten, die u kunt teruglezen op www.derkboswijk.nl, is het ook belangrijk om mensen te laten kennismaken met de persoon achter de inhoud. Hiervoor heb ik dit filmpje gemaakt.

Ik hoop dat mijn verhaal u aanspreekt. Dat u mijn inzet van de afgelopen zes jaar in de Provincie Utrecht waardeert en graag ziet dat we deze energie straks ook zien in Den Haag. Ik vraag om uw vertrouwen, maar vooral daarna ook om uw kritische feedback!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.