25 mei 2021

Van de gedeputeerde: behoud gezonde bodem en goed waterbeheer

Voor het behoud van de gezonde bodem en goed waterbeheer zijn nieuwe maatregelen en afspraken nodig, omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de ondergrond en het water in de provincie. Dan gaat het ook om voldoende beschikbaarheid van water voor bijvoorbeeld natuur en landbouw. Daarom werkt de provincie Utrecht afgelopen tijd aan een programma Bodem en 
water.

Doel is om samen met partners in de provincie aan de slag te gaan om ook in de toekomst een gezonde bodem te hebben en voldoende schoon water. Als we niet goed voor de ondergrond zorgen, heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor ons drinkwater.

De toenemende drukte in de ondergrond is een belangrijk thema in het programma. De ondergrond bevat grondwater als bron voor ons toekomstige drinkwater. Het is essentieel dit schoon te houden. Daarnaast wordt de bodem steeds meer gebruikt voor duurzame vormen van energie, zoals bodemenergie en aardwarmte. Door heldere afspraken te maken over een veilig en verantwoord gebruik, blijft het mogelijk de ondergrond voor verschillende functies in te zetten en blijft de ondergrond in topconditie.

Ook is het water in de provincie de bron voor natuur en landbouw. Er zijn steeds meer periodes met extreem weer door klimaatverandering. Dan is het weer te droog en daarna valt er weer teveel regen. Het programma beschrijft maatregelen om de negatieve gevolgen door extreem weer tegen te gaan. Een voorbeeld is dat de provincie samen met partners meer water wil vasthouden op de Utrechtse Heuvelrug, waardoor dit water beschikbaar is voor momenten van droogte.

Hanke Bruins Slot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.