20 mei 2020

Van de voorzitter

Omgaan met Corona en de effecten van de nodige maatregelen van het Kabinet houdt iedereen bezig. Het heeft invloed op je bezoek aan je oude vader in het verpleeghuis, op je bedrijf waarin thuiswerken de nieuwe norm is geworden, op hoe we niezen en we gezond blijven, etc. Heeft heeft kortom voor iedereen impact. In meer en mindere mate. Ondanks de enorme impact zien we ook mooie momenten. Momenten die houvast kunnen bieden om deze crisis samen door te komen. Een inspirerend moment de afgelopen weken was voor mij de speech van onze koning. Een niet-te-vergeten moment. Op een lege dam, was zijn speech betekenisvol: “Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.” Een belangrijke oproep. Geïnspireerd door een ontmoeting met Jules Schelvis jaren eerder. Een Sobibor overlevende die vertrouwen in mensen wist te houden. Een oproep die stil zet en oproept om onszelf ook eens de vraag te stellen: hoe gaan wij hiermee om?

Mooi momenten helpen om samen vol te houden. Ze tillen je als het ware even boven de crisis uit. Dat geldt ook voor hoe we samen onze partij vormen. Ondanks de beperkingen momenteel (geen bijeenkomsten, geen algemene ledenvergaderingen, minder ontmoetingen, etc.) gebeuren er goede dingen. Daphne de Kruif stapt in als provinciaal commissielid. Digitale vrijdagmiddag borrels in afdelingen. Een enorme hoeveelheid 'Utrechtse kandidaten' die geïnteresseerd zijn in de positie in de Tweede Kamer. Fracties die digitale werkbezoeken ondernemen. De onderlinge belangstelling voor elkaar. Zomaar wat voorbeelden. Voorbeelden die we juist wel moeten doen! Ik hoop dat we meer van deze momenten weten te creëren en je weet nooit: wellicht raken zo ook andere mensen nog geïnteresseerd in het christen-democratisch gedachtegoed.

Ik wens, namens alle collega DB-leden, iedereen veel sterkte in deze tijden. Samen hebben we de veerkracht om hier doorheen te komen. Let een beetje op elkaar!

Heb je vragen of ideeën voor ons als dagelijks bestuur: stuur mij even een mailtje (jaccovandertak@hotmail.com) dan nemen we contact met je op.

Jacco van der Tak

Voorzitter CDA provincie Utrecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.