20 december 2022

Van de voorzitter: blijf de lichtjes zien! & goede feestdagen!

Beste allen, 

2022 is voorbij gevlogen als je het mij vraagt. En wat is er een hoop gebeurd. Precies een jaar terug zaten we opnieuw in lockdown en was onze bewegingsruimte beperkt. Thuisblijven en thuiswerken waren zo'n beetje de opties die er waren en de vraag was wat een nieuwe variant van het Corona-virus zou betekenen voor ons leven. Voor onze gezondheid, de economie en ook voor onze manier van leven. Gelukkig bleek het virus uit te doven en kwam stap voor stap onze bewegingsvrijheid weer terug. Hoewel de samenleving weer openging, kwam onze manier van leven van voor de pandemie niet helemaal terug. In ons denken en doen, zeker in de eerste periode dit jaar, was wat veranderd. Geef je elkaar de hand als begroeting? Is drukte prettig of juist niet? Is het wel nodig om elke dag naar kantoor te gaan als een afdelingsoverleg ook digitaal kan? En tegelijkertijd was er ook enorme behoefte aan ontmoeting en het weer samen kunnen delen van belangrijke, leuke of moeilijke momenten. Of het nu gaat om het samen beleven van een sportwedstrijd of om het weer vieren van je verjaardag. Of wat te denken van samen afscheid kunnen nemen van een geliefde door samen het verdriet te kunnen delen. Nederland ging weer open, maar er is een duidelijke lijn. Voor én na Corona. 

We hadden de pandemie nog niet achter ons gelaten of nieuwe, onzekere ontwikkelingen dienden zich aan. Oorlog op ons continent. In Europa. Iets waarvan we hoopten dat dit leed tot het verleden zou behoren. Om alleen nog over te lezen in de geschiedenisboekjes. Niets was minder waar. Het leven nam opnieuw een wending. Hoewel het (gelukkig!) vrede in Nederland is, zijn ook hier de effecten merkbaar. Kijk maar naar je energierekening of wat tegenwoordig een brood kost. We ervaren dat we in een onzekere tijd leven. En dat doet iets met mensen. Ze laten hun stem horen, zoeken nieuwe zekerheden, komen in verzet, etc. We zien bijvoorbeeld een toename van (jonge) mensen die opnieuw hun weerbaarheid moeten zien te vinden. Daarnaast, verschillende mensen voelen zich door de politiek niet gehoord of door de overheid tekort gedaan.

2022 was niet een eenvoudig jaar. Toch waren er ook mooie lichtpuntjes: kinderen werden geboren, feestjes mochten weer worden gevierd, we konden weer op vakantie, het geven van een knuffel was weer mogelijk, sportwedstrijden daagden ons weer lichamelijk uit, muziek en concerten waren mogelijk en verblijden ons weer, met vrienden en vriendinnen wat drinken was weer een optie, een buurvrouw die een boodschap voor je deed, nieuwe (liefdes)relaties ontstonden, nieuwe huizen werden gekocht, nieuwe banen dienden zich aan, etc. De 'gewone lichtenpuntjes' uit ons leven. Laten we (proberen) die ook (te) blijven zien in deze tijd! 

En goed om eens te overdenken tijdens de feestdagen: wat biedt jou hoop en geeft houvast in het leven? 

Provinciale afdeling: kandidatenlijsten en programma's gereed en campagne is gestart! 

2022 was een druk jaar voor onze provinciale afdeling. Als Dagelijks Bestuur zijn we trots op de kandidatenlijsten die we mochten presenteren voor de Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023. Ook hebben we voor de Waterschappen en Staten verkiezingsprogramma's mogen vaststellen. Op 10 december 2022 zijn we, onder leiding van provinciaal campagneleider Job van den Broek, de campagne gestart. We gaan er samen tegen aan! Vanaf deze plaats wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd in dit intensieve jaar aan onze provinciale afdeling van harte danken. Of het nu voor de programmacommissie was, in een afdelingsbestuur, als lid van de vertrouwenscommissies, als volksvertegenwoordiger of als bestuurder. Heel hartelijk dank! Politiek gaat om het hebben van 'een verhaal voor en over de samenleving' en om de mensen die vanuit overtuiging dat verhaal verder brengen. Veel succes voor alle kandidaten in de komende periode!  

Voorgedragen als burgemeester van de gemeente Barneveld 

Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad van Barneveld mij voorgedragen als nieuwe burgemeester. Dat stemt tot dankbaarheid en ik ben dan ook zeer vereerd met deze voordracht. Barneveld is een prachtige, veelzijdige en ondernemende gemeente! Na de ministerraad en Koninklijke goedkeuring is op 9 februari 2023 de installatie voorzien. Gevolg hiervan is wel dat ik zal stoppen als provinciaal voorzitter van het CDA in de provincie Utrecht. De komende periode zal het Dagelijks Bestuur zich buigen over de (tijdelijke) opvolging. Ik maak alvast graag van de gelegenheid gebruik jullie allen heel hartelijk te danken voor de samenwerking en contacten in de afgelopen jaren. Gelukkig de laatste periode weer meer 'live', na ook een periode van 'digitale contacten' als gevolg van Corona. Veel dank! 

Goede feestdagen! 

Tot slot wens ik jullie allen hele goede feestdagen toe en alvast een gelukkig 2023!  

Met hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijkse bestuur, 

Jacco van der Tak 

Voorzitter CDA provincie CDA Utrecht 

Reactie? Dat kan op: [email protected]  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.