07 oktober 2020

Van de voorzitter: boeken die je aan het denken zetten

Onze zomervakantie ligt alweer een tijdje achter ons. Zeker in onze beleving, want het is nu druk met het werk en het regent weer vaker dan de zon schijnt. We verlangen er wel een beetje naar terug. Niet alleen vanwege het lekkere weer, tijd voor ontspanning, lange avonden, maar ook omdat Corona verder weg leek. Ja, Corona was er wel in de zomer, maar er was meer mogelijk dan vandaag de dag. Wat kun je terugverlangen naar die tijd in de zomer. Of naar de tijd “pre-Corona” waarin onderling contact zoveel makkelijker was. De harde realiteit is echter dat het virus onder ons is en hard bezig is zich te verspreiden. Extra maatregelen zijn nodig en de 1,5 meter is van belang. Volhouden is cruciaal om het eronder te krijgen. Dat is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet op bezoek kunt bij je familie, de muren op je afkomen op je studentenkamer of je herstellende bent van Corona zelf. Ik wil iedereen daarbij sterkte toewensen. Laten we volhouden. Voor onze gezondheid, onze economie en vooral voor elkaar. Laten we hoop putten uit die momenten die we nu moeten missen en ons daar aan optrekken. 

Tijdens onze zomervakantie heb ik ook een paar boeken gelezen. Voor elke geïnteresseerde provinciale CDA'er is het boek “Een klein land met verre uithoeken” (auteur: Floor Milikowski) de moeite waard. Een interessante schets van waarom regio’s succesvol zijn en ook welke effecten dat kan hebben op andere regio’s. Keuzes die we maken op provinciaal niveau over ruimtelijke ordening en economie raken uiteindelijk bedrijven en mensen. Aanbevolen dus. Ook een interessant boek was “Ontspoord kapitalisme” van Bert de Vries (oud-minister en oud-fractievoorzitter voor het CDA). In de media zijn vooral zijn opvattingen terug te lezen over de rol van Europa en de Euro naar aanleiding van dit boek, maar interessanter is wat mij betreft zijn analyse over het functioneren van onze economie. Als onze economie alleen de rijken nog rijker maakt en de armen nog armer maakt, raakt dat de sociale cohesie in onze samenleving. Van belang dat we vanuit het CDA blijven werken aan een evenwichtige welvaartsverdeling en vitale economie voor iedereen. Genoeg boekrecensies voor nu. Alhoewel, in de maand waarin onze partij zijn veertig jaar bestaan viert moet natuurlijk ook de memoires “Haagse jaren” van Ruud Lubbers worden benoemd. Een bijzondere terugblik op zijn tijd als minister, fractievoorzitter en minister-president. Het gedicht wat hij schreef een week voordat hij in 1982 minister-president werd is prachtig. Het biedt hoop ook al kunnen de golven soms hoog zijn. Ook dit boek dus aanbevolen!

Tot slot, graag jullie aandacht voor de toelichting in deze nieuwsbrief over de landelijke kandidatenlijst, provinciale staartlijst en het concept-verkiezingsprogramma. En: noteer vooral de nieuwe datum voor de provinciale algemene ledenvergadering in uw agenda: 16 november 2020. We hopen als Dagelijks Bestuur dat u er bent (digitaal dan wel fysiek, afhankelijk van de Corona maatregelen). Graag tot snel, blijf gezond en let een beetje op elkaar in deze bijzondere tijd waarin eenzaamheid zomaar op de loer kan liggen. 

Met hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak, provinciaal voorzitter CDA Utrecht 

Reactie/suggesties: jaccovandertak@hotmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.