12 december 2019

Van de voorzitter: een goede kerst!

Beste CDA'ers,

Ik weet niet hoe 2019 voor u is verlopen. De een heeft wellicht een mooi jaar achter de rug. Een succesvolle overname voor het bedrijf, een opleiding goed afgerond, getrouwd met de liefde van je leven of wellicht was er nieuw leven te verwelkomen. 2019 kan ook een jaar zijn geweest die u liever snel vergeet. Vanwege verlies in de persoonlijke sfeer. Of ziekte waardoor je niet kon doen wat u wel gehoopt had. Of misschien werd uw arbeidscontract niet verlengd. Hoe het ook mogen zijn, wellicht herkent u dat het voorbij gevlogen is. In rap tempo was het ineens december en leven we toe naar de kerstdagen en 2020. 

Ook voor het CDA is het jaar voorbij gevlogen. En wat een jaar! Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, een intense periode van onderhandelen om besturen te vormen en natuurlijk werd de eerste uitwerking gegeven aan de nieuwe ambities. In de provincie Utrecht mochten we plaatsnemen in het College van Gedeputeerden Staten. Leden van de fractie onder aanvoering van Derk Boswijk en Hanke Bruin Slot in het College: complimenten voor jullie inzet het afgelopen jaar voor de mensen in Utrecht.

Het provinciebestuur moest van meet af aan hard aan de slag. In bijzonder de stikstofproblematiek vroeg alle aandacht. Om een goede balans te bewaren tussen het behoud van de mogelijkheden om te ondernemen enerzijds en anderzijds bescherming van de natuur. Een vraagstuk dat ook in 2020 nog volop aandacht zal blijven vragen. Maar ook thema’s als bodemdaling, mobiliteit, investeringen in de toekomst van de provincie, voldoende woningbouw voor jong en oud, regionale economie en de MKB-deals, etc. vroegen de aandacht. 

In de provinciale afdeling zijn er in 2019 ook veranderingen geweest. Zo namen we na een periode van 7 jaar afscheid van voorzitter Paul van den Biggelaar. Gelukkig is het bestuur weer nagenoeg compleet om zo ook te kunnen bouwen aan onze afdeling met alle leden. In bijzonder ook een woord van dank aan Harry Blume die de afgelopen periode een aantal zaken heeft opgepakt, terwijl ik “aan het instromen” was als uw voorzitter. Ook introduceerden we een nieuwe opzet voor de algemene ledenvergadering. Het was goed om te merken dat dit door u goed ontvangen is. Recent organiseerden we ook nog een “Boerenontbijt” op de dag van ons landelijke congres in Maarssen. Zo doen we dat in Utrecht. Niet over elkaar, maar met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen. 

Wat mij persoonlijk nog opviel in de afgelopen weken, tijdens verschillende ledenvergaderingen van gemeentelijke afdelingen die ik mocht bezoeken en gesprekken met actieve CDA'ers, is dat er nog veel energie in onze partij zit. Energie om de vraagstukken van deze tijd aan te pakken. In de afdeling. In de gemeente. In het waterschap. In de provincie. Wat mooi om dat te mogen merken. Dank ook voor uw inzet en betrokkenheid bij het CDA! Die energie hebben in 2020 ook weer hard nodig om met elkaar te blijven bouwen aan onze provincie en aan onze partij. 

Graag wens ik, mede namens het Dagelijks Bestuur, u een hele goede kerst toe en alvast de beste wensen voor 2020. We hopen elkaar weer snel te ontmoeten in het nieuwe jaar en wel op 13 januari 2020 wanneer we onze nieuwjaarsreceptie houden. Zie verderop in deze nieuwsbrief daarover meer informatie. Graag tot dan! 


Hartelijke groet, 
Jacco van der Tak
Voorzitter CDA provincie Utrecht

Vragen? Mail: jaccovandertak@hotmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.