Willem
07 juli 2022

Van de voorzitter: een goede zomer!

Beste allen,

Het zijn turbulente en verwarrende tijden. Elke dag een nieuwe crisis. Wat mij betreft is de echte crisis de optelsom van alle crisissen: een 'samenlevingscrisis'. Centrale vraag: hoe leven we in vrijheid en verantwoordelijkheid met elkaar samen? Het antwoord van het CDA is investeren in gemeenschapszin en verbinding. Zie in dit kader hier mijn bijdrage aan de Algemene Ledenvergadering van onze provinciale afdeling op 23 juni 2022.

Nu de zomervakantie voor de deur staat wil ik graag een ieder een goede zomer toewensen. Deze zomer: een periode van rust en reflectie. Tijd voor de mensen die dicht bij u of jou staan. Belangrijk om daarna het werk met energie weer te kunnen oppakken. Het wordt voor onze provinciale afdeling een belangrijk najaar met vaststelling van de kandidaatlijsten voor de provinciale- en waterschapsverkiezingen in 2023 en natuurlijk ook de progamma's: provinciaal en voor de waterschappen. 

Voor nu: een goede tijd toegewenst!

Met hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak

Voorzitter provinciaal bestuur CDA Utrecht

Reactie: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.