14 september 2020

Van de voorzitter: er tegen aan!

De zomer zit er bijna weer op, al zou je dat niet zeggen met die heerlijke tempraturen deze week, en dat betekent dat veel van het politieke werk weer wordt opgepakt. Vergaderingen, overleggen en werkbezoeken komen in de agenda en leesstukken worden geüpload. We moeten er weer tegen aan. Zo is nu eenmaal het ritme in ons jaar. En tegelijkertijd is het dit jaar toch anders. Corona is nog geen afgesloten hoofdstuk en dus zullen we hier rekening mee moeten houden. Dat gaan we in ieder geval als provinciaal bestuur doen. De algemene Ledenvergadering op 21 september 2020 zal dan ook een combinatie zijn van een fysieke bijeenkomst (met uiteraard 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen) en digitaal. Zie in deze nieuwsbrief ook de uitnodiging en agenda voor deze bijeenkomst. Van harte welkom om hier aan deel te nemen.

In dit najaar komt er weer van alles op ons af. Een volle Statenagenda, komt er een tweede golf ja of nee, hoe groot wordt de klap voor de economie en wat zal het effect op de werkgelegenheid zijn, etc. De tijd zal het ons leren. Mijn hoop zou wel zijn dat we met elkaar solidair blijven en iets van de saamhorigheid vasthouden van de eerste periode van de (toen nationale) lockdown in het voorjaar. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig. Alleen door oog voor elkaar te houden komen we hier samen doorheen.  Daarbij is het van belang dat we juist ook oog hebben voor de dingen die er echt toe doen in het leven. Nieuw leven bijvoorbeeld. Onze fractie-ondersteuner, Rieneke Koperdraat-Gosker mocht met haar man voor het eerst ouders worden in het voorjaar. Vanaf deze plek nogmaals van harte gefeliciteerd! Inmiddels heeft Rieneke na haar verlof haar werkzaamheden weer opgepakt en daar zijn we uiteraard ook blij mee.

Ook als partij gaan we een intensieve periode in. In het licht van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 gaan we een verkiezingsprogramma vaststellen en ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Met 'zij-aan-zij' als basis voor ons verhaal voor Nederland en met al het talent in onze partij moet het vast goed komen. Ik hoop dat vele leden in de noodzakelijke campagne zich ook willen inspannen. Doe mee!

Ik wens een ieder, in de afdeling, in de gemeenteraad, in de Provinciale Staten, in de waterschappen, in bestuurlijke verantwoordelijkheden of ik welke rol dan ook een goede tweede helft van 2020 toe. Graag hopen we vanuit het Dagelijks Bestuur u en jij weer volop te ontmoeten, waar mogelijk fysiek en zeker ook digitaal. 

Hartelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Vragen / opmerkingen: jaccovandertak@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.