Willem
29 oktober 2021

Van de voorzitter: met beide benen op de grond én in de samenleving

Soms zetten berichten je stil. Stil in een chaotische wereld. In tijden die grote uitdagingen kennen. In een wereld die elke dag sneller lijkt te gaan. Afgelopen week was er zo’n moment. Ons Statenlid Willem Wijntjes is onverwacht overleden. In deze nieuwsbrief treffen jullie zijn “In Memoriam” aan. Het zet je stil en met beide benen op de grond. Hopelijk zet het jullie ook even stil. Stil om te herinneren én te beseffen wat er toe doet in het leven. Ik moest denken aan een uitspraak van Marga Klompé (eerste vrouwelijke minister voor de KVP) over haar eigen leven. Tegen het einde van haar leven zei ze daarover: “Als iemand die in moeilijke en chaotische tijden bemoediging heeft gegeven en bij alles wat ze deed de liefde centraal heeft gesteld.” Daar gaat het om. Iets om in deze wereld als opdracht te zien. 

Soms werpen berichten je ook terug op het verleden. Afgelopen week stonden we als CDA opnieuw in het negatieve daglicht. Aanleiding was de publicatie van het boek “Code Rood”. Het herinnerde aan de teleurstellende CDA-campagneperiode voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de berichten die ik kreeg was er een duidelijke rode draad: “wat zijn we hier klaar mee”. En terecht. Zeker als je, je als CDA-er elke dag met goede moed inzet voor je dorp, stad of in de provincie of voor het waterschap. 

We moeten de blik naar voren richten. En op dat vlak gebeurt er veel goeds. In veel afdelingen zijn vele CDA-ers druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Derk Boswijk heeft een realistische en toekomstgerichte landbouwvisie neergezet en probeert die nu verder te brengen in de Tweede Kamer. Een visie die in samenspraak met het Wetenschappelijk Instituut van ons CDA is gemaakt. En bovenal: in dialoog met de samenleving. Ruim 100 boerenbedrijven heeft hij bezocht. Zo moeten we het doen. Het CDA kan alleen geloofwaardig dé partij zijn die de samenleving voorop zet in haar afwegingen als we geworteld zijn in de samenleving. Dat zien we ook bij Henri Bontenbal die als deskundige uit de energiesector een nieuw Christen-democratisch perspectief op het klimaat- en energiebeleid heeft neergezet. En we zien het in al die afdelingen waar vrijwilligers zich inzetten voor de lokale politiek. Concreet proberen vraagstukken op te lossen in de directe omgeving van mensen. Met beide benen in de samenleving. 

Tot slot. Ik hoop jullie op onze provinciale Algemene Ledenvergadering te ontmoeten op 22 november 2021. We zullen uiteraard aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen, de politieke actualiteiten op provinciaal niveau en aan de Agenda “Verschil Verbinden, Gezond Leven, Recht doen” (het rapport Van Zwol). Ook hopen we Hans Huibers (kandidaat partijvoorzitter CDA) te verwelkomen. Graag tot dan!

Met hartelijke groet, namens het Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Reactie: jaccovandertak@hotmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.