Willem
30 september 2021

Van de voorzitter: met de kop in de wind

Deze week lijkt de herfst zijn intrede te doen. Kortere dagen en dikkere jassen. Die tijd breekt aan. Langzaam laten we de zomer achter ons. Ik hoop dat velen van jullie hebben kunnen genieten van de zomerperiode. Een tijd waarin het politieke werk wat naar de achtergrond kan verdwijnen en de ontmoeting met de mensen die je lief zijn hopelijk op de voorgrond is gekomen. Waarin “dichtbij” ook echt “dichtbij” was. 

In onze politieke vereniging, ons CDA, was de zomer niet over de hele linie rustig. Het is jullie bekend. Een stevig rapport “Werken aan Herstel” van de evaluatiecommissie Spies over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen, een voorstel voor de governance door een commissie onder leiding van Yvonne van Rooy, het vertrek van het Landelijke Bestuur, de opzegging van Pieter Omtzigt als lid van het CDA, een extra algemene ledenvergadering in onze provinciale afdeling, de aanloop van het Bijzonder Congres op 11 september 2021 en recent het vertrek van twee bewindspersonen uit het demissionaire Kabinet, Ank Bijleveld en Mona Keijzer.

Ongetwijfeld vergeet ik zaken, maar het was me de zomer wel, nietwaar? 

Je kan er boos en verdrietig van worden. Geen “summer of love” in het CDA, zo lijkt het. En toch. Toch is er ook een ander perspectief mogelijk. Een perspectief van hoop. Een bereidheid tot samen werken en bouwen. Waaruit dat misschien nog wel het meeste blijkt? CDA-ers die juist nu opstaan en willen bijdragen. Die aan de slag gaan met de concretisering van wat rentmeesterschap betekent vandaag, of aan de coöperatieve samenleving, of aan meer solidariteit, of aan oplossingen voor de wezenlijke vraagstukken waar boerenbedrijven mee worden geconfronteerd. Opstaan en bouwen aan vertrouwen. CDA-ers die kiezen voor “beter” en niet voor “bitter”. CDA-ers die erin geloven dat we van betekenis kunnen zijn voor mensen vanuit onze “zij-aan-zij” visie voor de samenleving. Op Europees, nationaal en lokaal niveau. 

Laten we daarom ook de lichtpuntjes zien. De Landbouwvisie van Derk Boswijk, het plan van Henri Bontenbal over klimaat en energie, de concrete agenda van Richard van Zwol voor ons denken en doen in de vereniging, het Bijzonder Congres dat met ruim 97% van de stemmen onze provinciale resolutie heeft gesteund, etc. Of aan de Bootcamp voor vrouwen die begin september door het CDA Vrouwennetwerk in onze provincie is georganiseerd. En wat te denken van het werk in alle lokale afdelingen om ons klaar te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Staan we voor een eenvoudige taak en tijd? Nee. Gaat alles goed binnen onze vereniging en is iedereen tevreden? Nee. Geven kiezers ons automatisch het vertrouwen? Nee. Wat dan wel? We hebben veel talent in onze vereniging en een goed verhaal. We hebben CDA-ers die bij het beuken van de zee tegen de boeg, koers houden en de kop in de wind durven steken. 

Aan het begin van dit politieke seizoen wens ik jullie allen, onze gedeputeerde, onze Statenfractie, Waterschapbestuurders, gemeentelijke fracties en afdelingsbestuurders en bovenal onze leden een goed politiek jaar toe! De herfst is begonnen. We gaan aan de slag. 

Met hartelijke groet, namens het Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Voorzitter provinciale afdeling CDA Utrecht

Reactie? Mail dan: jaccovandertak@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.