04 februari 2021

Van de voorzitter: minder verwarring, meer verwondering

Beste allen,

We zijn al weer even op weg in 2021. Ook als provinciale afdeling hebben we getoost op dit nieuwe jaar op 25 januari 2021 tijdens de digitale nieuwjaarsbijeenkomst. Goed elkaar op deze manier toch te kunnen ontmoeten. Het kan niet anders, al missen we het echte contact. Tijdens deze bijeenkomst heb ik namens het Dagelijks Bestuur een aantal gedachten met jullie gedeeld. Graag deel ik deze ook via onze nieuwsbrief.

We leven in verwarrende tijd. Voor sommige voltrekken de dagen zich monotoon door de vele videocalls of het weinige bezoek wat mogelijk is. Het Corona-virus beperkt onze vrijheid en verrassingen in de aanpak om het te bestrijden zijn niet te voorkomen. Voor weer anderen is 'de zaak' dicht en/of is er onzekerheid of je bedrijf het nog wel gaat volhouden, ondanks de massieve steunpakketten vanuit de Rijksoverheid. Weer anderen maken de intensiteit mee in ziekenhuizen of zijn zelf ziek geworden. De scholen, MBO en HBO instellingen en universiteiten die dicht zijn raken het leven van veel jongeren. Ga zo maar door. We worden allen geraakt in deze tijd. Verwarring over deze onzekere tijd ligt dan ook zomaar op de loer.

Toch mocht ik een vraag op de nieuwjaarsbijeenkomst stellen: 'Kunnen we ook weer met verwondering naar onze tijd en wereld kijken?' Een positieve insteek. Je laten verrassen door wat wel goed gaat. Om je aan vast te houden. Om je eraan op te trekken. Om er doorheen te komen. Lichtpuntjes in deze donkere wintermaanden. Gelukkig zijn die er. In de nacht dat het Capitool werd bestormd, ging diezelfde dag het democratisch proces door voor de benoeming van de nieuwe Amerikaanse president. In Eindhoven kwam mensen uit de stad de dag na de rellen uit hun huizen met bezemstelen om te helpen opruimen. Ondernemers uit die stad schonken een nieuwe stationspiano aan het Centraal Station. Of denk aan de vele hulpinitiatieven voor het doen van boodschappen, koken voor elkaar, een telefoontje doen of een kaartje sturen. Je staat niet alleen. Een kleine actie kan soms een groot verschil maken in het leven van een ander. Laten we elkaar in deze tijd blijven verwonderen over die voorbeelden. Soms niet makkelijk, maar wel nodig. Momenten die net dat beetje vertrouwen kunnen geven om met elkaar door deze crisis te komen.

2021? Hopelijk een jaar van: Minder Verwarring en Meer Verwondering.

2021 is natuurlijk ook het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Onder de slogan 'Nu Doorpakken' zijn we onze campagne gestart. Digitaal uiteraard. Een campagne onder aanvoering van Wopke Hoekstra met een nieuw perspectief voor het land. Een verhaal over hoe we deze crisis te boven kunnen komen en hoe we er uiteindelijk ook sterker uit kunnen komen. Hoe we ook ons verdienvermogen kunnen versterken, een overheid die dienend, beschermend en rechtvaardig is, hoe we invulling geven aan de opdracht van Parijs (klimaatakkoord), aandacht voor de positie van de middenklasse, etc. Onze inzet voor Nederland geworteld in onze christen-democratische maatschappijvisie en uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en publieke gerechtigdheid. We willen de samenleving centraal stellen in de oplossingsrichtingen die we neerzetten. In een recent boekje van ons Wetenschappelijke Instituut: 'Om een gemeenschappelijk huis' wordt ook de noodzaak van een goed team benoemd. Zonder samenspel in onze samenleving redden we het niet. Dat samenspel betreft uiteraard ook de wijze waarop we ons werk in de partij en onze provinciale afdeling doen. Laten we samen doorpakken, in gemeenteraden, in de Staten en samen doorpakken richting een goede uitslag op 17 maart 2021.

Hartelijke groet, namens het Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Reactie: jaccovandertak@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.