Willem
14 juni 2022

Van de voorzitter: nog lang geen zomer!

Hoewel de temperaturen deze periode al behoorlijk aan de hoge kant zijn, is het beslist nog geen zomer. Sterker nog, er gebeurt van alles in onze provinciale afdeling. Allereerst spelen er grote maatschappelijke vraagstukken die ons bezighouden. Vanzelfsprekend is dat op dit moment ook het Kabinetsbesluit over de stikstof-aanpak in Nederland. Deze aanpak raakt boeren, hun gezinnen en bedrijven, maar ook hele gebieden en gemeenschappen. Ook in de provincie Utrecht. In deze nieuwsbrief reageren gedeputeerde Mirjam Sterk (lees hier) en fractievoorzitter Chris Westerlaken (lees hier).

Verder zijn we druk met de voorbereidingen voor onze Algemene Ledenvergadering op 23 juni 2022 (klik hier voor de uitnodiging). Pieter Heerma (fractievoorzitter CDA Tweede Kamer) is aanwezig om met ons te spreken over de actualiteit in Den Haag en uiteraard lichten Mirjam Sterk en Chris Westerlaken de politieke ontwikkelingen in de provincie Utrecht toe. We staan verder stil bij de voorbereidingen voor de provinciale en waterschapsverkiezingen in 2023. Tevens besteden we aandacht aan al die CDA-ers die zich in de afgelopen periode hebben ingezet als raadslid, bestuurslid, wethouder of commissielid namens het CDA. Kortom, een boeiende ALV in het vooruitzicht. En dat alles weer fysiek. Kortom, meld je aan en wees erbij!

Een andere reden die maakt dat het nog geen zomer is, is de voorbereiding voor de verkiezingen in 2023. Momenteel zijn de programmacommissies voor het provinciale programma en het programma voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) ingericht en aan de slag. Ook de vertrouwenscommissies voor onze provincie en HDSR zijn van start gegaan. Wij zijn blij als provinciaal Dagelijks Bestuur met alle sollicitaties die we doorgeleiden naar beide vertrouwenscommissies. De vertrouwenscommissies zullen de sollicitaties beoordelen en kandidaten uitnodigen voor selectiegesprekken. Als provinciaal bestuur zijn we uiteraard ook aangesloten op de programma-ontwikkeling en selectie van kandidaten voor de waterschappen Vallei & Veluwe, Amstel, Gooi & Vecht en Rivierenland. Wil je meer weten over de samenstelling van de commissies? Kijk dan even hier.

Tot slot: het is kort en goed nog geen zomer. Toch broeit er van alles. De grote maatschappelijke opgaven vandaag de dag zijn enorm. Zonder volledig te willen zijn, denk aan: het bouwen van nieuwe woningen, de aanpak van stikstof, de balans tussen stad en platteland, het behoud van de koopkracht voor veel mensen, de energietransitie als gevolg van de klimaatopgave en de strijd om onze (democratische) waarden in Europa overeind te houden (naar aanleiding van de brute inval van Rusland in Oekraïne). Ze vragen veel van ons. Het vraagt ook veel van de overheid zelf. Is die nog voldoende dienstbaar en betrouwbaar in haar rol in de samenleving? Grote opgaven en vragen dus. Het vraagt ook veel van de onderlinge verbinding en betrokkenheid bij elkaar. Laten we als CDA-ers verschil maken door verschil zo mogelijk te verbinden. Heb je zorgen, ideeën, suggesties, etc.: mijn deur staat altijd open. Weet me te vinden!

Met hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijks Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Contact of reactie: jaccovandertak@hotmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.