Willem
14 september 2022

Van de voorzitter: samen verantwoordelijk

Beste allen, 

Vorige week kwam de regen met bakken uit de hemel. Eindelijk. Na een lange warme zomer gaven de buien de nodige en welkome verkoeling. Hoewel de regen niet heeft kunnen voorkomen dat de natuur langzaamaan al geel en bruin kleurde, trok het grasveldje voor ons huis bij. Dag na dag kwam de groene kleur wat terug. Als klein teken van veerkracht. Als teken dat er leven in zit. Mooi om te zien. Als een hoopvol signaal dat herstel mogelijk is.  

Onze samenleving en (vooral onze) politiek lijken ook oververhit. Crisis na crisis (hoewel ik er wel bij moet zeggen dat niet alleen onze portemonnee lijdt onder de hoge inflatie, maar ook de begrippen 'crisis' en 'crisismanagers' aan inflatie onderhevig zijn) volgen elkaar als golven op. Zullen de duinen het houden om droge voeten te houden? Een gevoel van onzekerheid sluimert. Al die golven staan niet op zich. Ze hangen met elkaar samen. Productieverstoringen raken bedrijven en werknemers, je werk levert minder op en een brood wordt duurder, de energiebeperkingen raken aan leveringszekerheid en de rekening die je moet betalen om je huis van de winter warm te kunnen houden, de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken, aan de productie van ons voedsel, aan geopolitieke verhoudingen, aan een overbelaste democratie en politiek, optimaal efficiënte uitvoering die ook optimaal kwetsbaar blijkt te zijn, mensen die zich ‘ongehoord’ voelen, de samenhang tussen stedelijke en landelijke gebieden, etc. Ga zo maar door. 

Steeds duidelijker komt de vraag boven drijven: 'weten we nog samen een antwoord te formuleren op de vraag hoe we goed samen met elkaar leven?’ Hoe we dat doen op een verantwoordelijke manier voor elkaar en met zorg voor de aarde? Grote vragen. Vragen die elke generatie voor zijn kiezen krijgt. En toch lijkt het vandaag de dag moeilijker om hierop een antwoord te formuleren. Al is het maar omdat iedereen anders kijkt naar de aard en oorzaak van de problemen vandaag. Niet zo gek. In een tijd dat het 'ik’ belangrijker is dan het ‘wij’.  

Kunnen we nog in een hyper geïndividualiseerde samenleving samen antwoorden formuleren? Mijn antwoord daarop is 'ja'. Waarom? Omdat het gras na een paar buien alweer wat groener wordt. Omdat in het 'kleine' de hoop op het betere is besloten. Daar waar mensen zich inzetten voor elkaar wordt verschil verbonden en verschil gemaakt. Een vrouw die een boodschap haalt voor een zieke buurvrouw, een man die zich inzet voor de voedselbank zodat mensen die dat nodig hebben de maand kunnen doorkomen, dat gezin dat besluit een extra trui aan te trekken in plaats van de verwarming hoger te zetten. Zo zie ik ook de betrokkenheid van ruim 60 CDA'ers die zich kandideren voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Kandidaten waarop in maart 2023 gestemd kan worden. Om te werken aan stabiel bestuur, een betrouwbare overheid en voorspelbaar beleid. Aan rechtvaardigheid en solidariteit. Aan gemeenschapszin. Want ja, van politici mag worden verwacht dat ze over de golven heen kijken en oog hebben voor mensen die zwoegen. CDA'ers dus die verantwoordelijkheid nemen. Om je tijd voor de ander, voor het algemeen belang, in te zetten. Om moeilijke vraagstukken en publieke druk niet uit de weg te gaan. Om in zeer complexe vraagstukken te zoeken naar die kleine stap vooruit. Om verbinding tussen mensen, overheden en bedrijven te versterken in plaats van verschillen groter te maken. Samenwerken zal immers tot een meer verantwoorde samenleving, tot een meer zinvol bestaan voor alle groepen, leiden. 

Samen verantwoordelijk. Dat is waar het CDA in onze provincie voor staat. Dat is ook wat we de komende maanden gaan laten zien aan de mensen in onze provincie. Want in onrustige tijden willen wij samen zoeken naar passende antwoorden. Door te luisteren. Door onze creativiteit aan te spreken. Door een ander perspectief ruimte te geven. Samen sterk. Niet eenvoudig, maar wel nodig.  

Ik hoop u en jou te mogen ontmoeten op onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 september 2022 om onze kandidaatlijsten voor de Provinciale en Waterschapsverkiezingen vast te stellen. Ondertussen werken we door aan ons verhaal voor Utrecht en de oplossingen die wij zien voor 'Nederland in het klein aan het IJsselmeer'. Utrecht. In de algemene ledenvergadering van november 2022 (exacte datum volgt) hopen we onze programma's vast te stellen en uiteraard werken we aan wervende campagne.  

Met hartelijke groet, namens het provinciale Dagelijkse Bestuur, 

Jacco van der Tak 

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht 

Reactie: [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.