23 december 2021

Van de voorzitter: Tabee 2021 en op naar 2022!

Beste allen,

Tabee 2021. Dat zongen Guus Meeuwis en Diggy Dex. In ruim drie minuten komt 2021 voorbij. Wat een onwerkelijk jaar! De prelude van 2021 was helder. 2021 zou hét jaar worden van 'terug naar normaal'. Met een vaccin lag de wereld weer aan onze voeten. Het zou zelfs beter worden, want ja, de economie stond er dankzij ruimhartige overheidssteun en lage rentestanden goed voor. Een jaar ook waarin een nieuwe coalitie in Den Haag zou worden gevormd en een nieuw Kabinet zou aantreden. Een Kabinet dat werk zou kunnen maken van de grote problemen in onze tijd. Met elan. De werkelijkheid was weerbarstiger. Terugkijkend is de realiteit dat onze samenleving niet zo maakbaar is. Ook de onderlinge solidariteit is behoorlijk op de proef gesteld. Van 'Samen krijgen we Corona eronder' naar 'We moeten leren leven met het virus'. 2021 eindigen we in Lockdown. Een onwerkelijk jaar dus. Deze Adventtijd is bij uitstek de tijd van verwachting en reflectie. Wat kunnen we leren van 2021 en wat verwachten we van 2022? En heeft het zin om te blijven ‘verwachten’?

Een paar gedachten daarover:

  • De zekerheid die we hebben is dat Corona voorlopig nog wel onder ons is. De opgave is om te leren omgaan met onzekerheid. Vanwege Corona en überhaupt, omdat onze samenleving nu eenmaal niet zo maakbaar is als we wel eens denken. Kunnen we dat nog anno 2021 en zo ja, wat is daarvoor nodig?
  • Door veel mensen wordt een gebrek aan rechtvaardigheid ervaren. Waarom deze maatregel wel en die niet? Hoe groot zijn de (gelijke) kansen voor mensen vandaag de dag om mee te doen? Hoe rechtvaardig benaderen we elkaar op sociale media? Hoe kunnen we streven naar meer ‘recht doen’ in onze samenleving?
  • Er is een gebrek aan erkenning van ‘persoonlijke offers’. Wordt wel gezien hoe zwaar het is om thuis te werken? Dat de kinderen niet naar school kunnen? Welk verlies ik heb geleden door Corona? Wordt wel gezien wat ik doe voor…

 

Ik heb geen sluitende antwoorden op deze vragen en reflecties aan het einde van dit jaar. Wat ik wel weet is dat we alleen samen antwoorden hierop kunnen formuleren. Ja, zelfs antwoorden moeten formuleren om samen verder te komen. Dat vraagt allereerst om ‘hoop en verwachting’ te blijven houden. We moeten volhouden. Niet eenvoudig, maar wel nodig om verder te komen. Immers, wat als Max Verstappen na 57 uitzichtloze rondes niet had volgehouden? Dan was die beslissende 58e ronde er ook niet gekomen. Doorgaan en blijven werken aan vertrouwen in elkaar. Met wat mildheid. Een opdracht ook vooral aan diegenen die ‘sterkere schouders’ hebben om te blijven omzien naar diegenen die zich bewegen aan de randen van de velden in onze samenleving. Die randen waar het niet automatisch dik bezaaid is.

Daarnaast is het van belang om verschillen te overbruggen in deze onzekere en polariserende tijd. In 2021 werd het verschil sterk aangezet en was dit zichtbaar op straat en in de (sociale) media. Er is, in de realiteit of alleen in het beeld (ik ben er nog niet over uit), veel aandacht voor verschillen. Verschil tussen mensen. Ik dacht: op zichzelf zijn verschillen heel goed. Het zorgt voor een andere kijk op de zaak. Een ander perspectief kan verrijken. Ook het aanbrengen van ‘scheiding’ kan goed zijn. Denk aan de scheiding tussen licht (dag) en donker (nacht). Goed dat het er is. Het helpt bij het creëren van overzicht, geeft rust, geeft lucht en scherpt de geest. Tegelijkertijd, als een ander perspectief ertoe leidt dat alleen de eigen mening telt of als het aanbrengen van ‘scheiding’ ervoor zorgt dat mensen uit verbinding raken met elkaar gaat er echt iets mis. Polariseren dient geen doel. Verschil verbinden wel. Belangrijk dat we hiervoor oog hebben en de dialoog hebben met elkaar. Juist nu. In deze laatste maand van het jaar. En blijven werken aan het slaan van bruggen naar de ander.

Kort en goed, 2021 was geen jaar van ‘terug naar normaal’. We waren afwisselend ‘thuis’ en ‘op pad’. Het was een onwerkelijk jaar. Maar laten we blijven volhouden, verschillen overbruggen en oog blijven houden voor rechtvaardigheid. Laten we blijven vertrouwen en met reële verwachtingen naar 2022 kijken. Laten we blijven geloven in ook de kracht van de samenleving zelf. De oplossingsgerichte, samenwerkingsgezinde, creatieve en solidaire krachten van onze samenleving niet onderschatten. In de bijdrage van het Wetenschappelijke Instituut van het CDA over de ‘coöperatieve samenleving’ deze maand stond dat we teveel verwachten van of de overheid, of de markt, of van het middenveld. Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving en de balans tussen overheid, markt en middenveld. Dat we ‘recht doen’ aan mensen. In dialoog op zoek naar passende antwoorden. Met ruimte voor verschillende perspectieven en uiteindelijk door onzekere tijden heen werken aan een betere toekomst. Tabee 2021. Verwachtings- en hoopvol op naar 2022.

Den Haag: herstel van de balans & nieuw Landelijk Bestuur

Recent is het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Het heeft even geduurd voordat dit er lag. Ik denk dat er herkenbare lijnen te trekken zijn vanuit het CDA verkiezingsprogramma naar dit coalitieakkoord. Goed dat het er nu is. Eindelijk. Dat het mag bijdragen aan het herstellen van de balans! Tussen economie en ecologie. Tussen winst en waarden. Tussen welvaart en welzijn. Wopke Hoekstra en de leden van de CDA Tweede Kamerfractie kunnen hiermee aan de slag, waarbij ons CDA geluid zeker zal worden opgemerkt. Vanuit het zo belangrijke ‘constructieve midden’.

Daarnaast hebben we sinds 11 december 2021 een nieuw Landelijk Bestuur. Proficiat aan Hans Huibers en zijn team met nieuwe bestuursleden. We zien uit naar de goede samenwerking. Dank ook aan Marnix van Rij, Ank Bijleveld, Pieter Jan van Zanten, Mariëlle Veerman, Marischka Kip en Sebastiaan den Bak voor hun onvermoeibare inzet in de afgelopen periode als ‘landelijk overgangsbestuur’!

Dank voor jullie inzet en op naar de gemeenteraadsverkiezingen

In het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet in de provincie Utrecht. Allereerst een woord van dank aan onze verenigingsbestuurders, gemeenteraadsleden en wethouders van de lokale afdelingen. Naast aandacht te hebben voor de actuele, lokale vraagstukken is er veel gedaan om kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s rond te krijgen. Veel dank daarvoor en wat mooi dat het CDA in onze provincie in 26 gemeenten klaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel succes met alle campagnes. Lokaal bestuur doet ertoe. Het CDA kan juist op lokaal niveau verschil maken voor mensen. Laten we werken voor en hopen op goede uitslagen.

Ook een woord van dank aan onze waterschapbestuurders, onze gedeputeerde Hanke Bruins Slot en  onze CDA fractieleden van de Provinciale Staten in Utrecht onder leiding van Chris Westerlaken. Bestuur en politiek in Corona tijd doet een beroep op je flexibiliteit en dat hebben jullie meer dan laten zien. Veel dank voor jullie inzet voor de mensen in onze provincie.

Zeker ook een woord van dank aan de mede-verenigingsbestuurders van het Dagelijks Bestuur van de provinciale CDA afdeling. Op naar volgend jaar. 2022 wordt een intensief jaar met de voorbereidingen van de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen in 2023.

Tot slot: goede feestdagen en 25 januari de nieuwjaarsbijeenkomst

Aan het einde van dit jaar wens ik jullie alle goeds en hopelijk (ondanks de Corona-maatregelen) een mooie tijd tijdens de kerstdagen. Tijd om even ‘uit te staan’ en oog te hebben voor de mensen die je lief zijn. Natuurlijk ook alvast een prettige jaarwisseling en graag tot in 2022! Onze provinciale nieuwjaarsbijeenkomst is op 25 januari 2022 met Tweede Kamerlid Henri Bontenbal. Verderop in deze nieuwsbrief treffen jullie de uitnodiging aan.

Met hartelijke groet, mede namens het provinciale DB,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Reactie: jaccovandertak@hotmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.