Willem
13 mei 2022

Van de voorzitter: Verbindende volksvertegenwoordigers gezocht

De Nederlandse taal. We spreken het allemaal. En toch kunnen we in dezelfde taal spreken, maar elkaar niet verstaan. De taal die wordt gesproken in het bedrijfsleven is niet automatisch dezelfde taal als in een overheidsorganisatie. Ook al spreken we dezelfde taal, we zullen ons best moeten doen om werelden te verbinden. Dat heeft uiteraard niet alleen met taal te maken, maar ook met wat je bezighoudt of belangrijk vindt. Verschillen zijn er nu eenmaal. Verbinden hiervan kan verschil maken in het leven van mensen. Niet alleen door met elkaar te spreken, maar juist ook door naar elkaar te luisteren.

Als volksvertegenwoordiger is “verbinden” een belangrijk onderdeel van je werk. Zorgen van mensen verbinden met gezagsdragers die mogelijk een (deel van de) zorgen kunnen wegnemen. Keuzes die voorliggen voor besluiten, bespreken met bijvoorbeeld burgers of vertegenwoordigers vanuit het verenigingsleven. Het is een ambt. Een vak op zich. Zeker vandaag de dag in onze snelle en complexe wereld. 

Wij zoeken “verbindende volksvertegenwoordigers” voor in de waterschappen en voor in de Provinciale Staten van Utrecht. In deze provinciale nieuwsbrief opnieuw een oproep om mee te doen (lees de oproep hier). Om namens het CDA mee te werken aan een wereld van: “minder ik en meer wij”. Om iets te kunnen betekenen voor de mensen in onze provincie. Doe mee! We zien uit naar jouw reactie. 

Hartelijke groet, namens het Dagelijkse Bestuur,

Jacco van der Tak

Provinciaal voorzitter CDA Utrecht

Reactie: jaccovandertak@hotmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.