11 juni 2020

Van de voorzitter: wat leren van een tijd waarin alles anders gaat?

Kun je er een beetje aan wennen? Het thuiswerken, videobellen, online vergaderen, etc. En vooral ook: het houden van afstand tot elkaar? Of met een mondkapje in de bus of trein? Vragen die ik regelmatig krijg. Nieuwe manieren van werken, reizen en samenleven zijn nu nodig om veilig met elkaar door de crisis heen te komen. Bij mij went het wel. Velen vinden inmiddels hun weg. Best knap hoe we in korte tijd proberen om te gaan met deze nieuwe situatie. Voor de een gaat het sneller dan voor de ander, en voor de een lukt het ook beter dan voor de ander, maar we proberen onze schouders eronder te zetten. Daarbij helpt het dat we gelukkig steeds weer wat meer perspectief krijgen. 

Tegelijkertijd kan ik niet ontkennen dat ik ook het directe contact mis. Op je werk bijvoorbeeld. Werk is zoveel meer dan het verdienen van een inkomen. Ook in onze partij mis ik het contact. Niet aanwezig kunnen zijn bij de installatie van onze nieuwe vertegenwoordigers Marlies en Daphne in Provinciale Staten bijvoorbeeld, of het afscheid van Mirjam als lid van onze fractie, geen zomerbarbeque dit jaar als afsluiting voor de zomer, of het niet aanwezig kunnen zijn bij een algemene ledenvergadering van een afdeling in de provincie of het ‘live’ bijwonen van de CDA Verenigingsraad in Den Haag. Gelukkig zijn ook hier alternatieven voor handen, maar toch... ik mis het. 

Wat leert ons deze tijd? Daarover zal ongetwijfeld nog veel worden nagedacht en ook worden opgeschreven. Belangrijkste inzicht voor mij op dit moment: in onze samenleving zit gelukkig nog een kiem van solidariteit. Betrokkenheid bij elkaar is een groot goed. Iets wat er gewoon nog is. Dwars door onze geïndividualiseerde samenleving heen. Laten we ook als CDA daar ons aan vast houden en op richten. Een samenleving die meer is dan de optelsom van individuen! Een nodige “kiem” ook om samen een weg van herstel te vinden. 

In deze samenleving moeten we als politieke partij oppakken wat ons te doen staat. Werken aan een goede kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, het beste programma maken met een heldere zij-aan-zij christendemocratische visie, en ons werk doen op al die plekken in de provincie. Hoe maken we bijvoorbeeld ook onze provincie klimaatbestendiger, geven we een evenwichtig invulling aan het stikstofbeleid, blijven we werken aan meer betaalbare woningen in Utrecht en zorgen we (ook economisch) in beweging blijven in de provincie. Noem maar op. Daaraan werken doet ertoe. 

Tot slot, nog een aankondiging: in overleg met de Programmacommissie voor het landelijke verkiezingsprogramma organiseren we voor de zomer van 2020 een digitale bijeenkomst om de commissie ook vanuit Utrecht van suggesties te voorzien. Noteer alvast 25 juni 2020, 20.00 uur. Nadere informatie volgt binnenkort, maar hou de website in de gaten!

Namens alle DB-leden wens ik jullie het beste. Weet ons te vinden bij vragen, suggesties of voor wat dan ook!

Hartelijke groet,
Jacco van der TakProvinciaal voorzitter CDA Utrecht jaccovandertak@hotmail.com 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.