23 februari 2023

Van de voorzitter: werk aan de winkel

Dit is even wennen. Jacco, bijna 4 jaar onze provinciale voorzitter, is op 9 februari geïnstalleerd als burgemeester van Barneveld. Een mooie bijeenkomst, waar hij zeker met trots op kan/mag terugkijken. Op 1 februari is hij gestopt als onze voorzitter. In het DB is afgesproken dat ik interim-voorzitter zal zijn tot in elk geval het zomerreces. Er zijn immers veel dingen die op ons afkomen in de voorliggende maanden: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen, mogelijke coalitie-onderhandelingen enz. De meesten zullen mij kennen: ik ben al een aantal jaren vice-voorzitter van het DB.

Mogelijke onderhandelingen ja, want de uitslag van de verkiezingen weten we uiteraard nog niet. Een onzekere (hopelijk: korte) tijd ligt voor ons. Peilingen zeggen niet alles, maar er is behoorlijke concurrentie van o.a. BBB. Het is ook altijd vervelend dat de landelijke politiek een grote stempel drukt op verkiezingen op provinciaal en lokaal niveau. Dat is helaas van alle tijden. Maar… we gaan met z’n allen niet bij de pakken neerzitten! Integendeel: laten we met elkaar de schouders er onder zetten in positieve zin. We hebben een goed verhaal te vertellen: het CDA weet welke richting we op moeten, staat voor de inhoud. Met een verkiezingsprogramma dat er zijn mag! Duidelijk en transparant. Zo moet dat ook. En bovenal met een geweldige lijsttrekker in de persoon van Mirjam Sterk, nu gedeputeerde. Met een duidelijk verhaal. Een sterk verhaal. Niet voor niets: Samen Sterk! Met prima kandidaten op de lijst. Dat schept vertrouwen.

Het campagneteam gaat in versnelling de komende tijd. Hulde voor het vele werk dat zij verrichten. En ja, we kunnen niet zonder de steun van de afdelingen. Samen moeten we de kar trekken en zorgen voor een goede uitslag. Mogen we op u allen rekenen? Vooral de laatste 48 uur voor de verkiezingen zijn cruciaal en is een intensieve campagne nodig.

Ik ben 13 februari voor het eerst bij de Verenigingsraad in Den Haag geweest. Een goede vergadering met inhoud! Gesproken is over de CDA agenda richting 2025. Waarbij we moeten afstappen van mooie woorden in vele dossiers, maar gaan werken aan een duidelijk en praktisch verhaal voor de mensen. Een verhaal met inhoud! Zoals de invoering van de dienstplicht, aangekaart door Wopke, er eentje is. Het moet vooral een gemeenschappelijk verhaal worden: minder ik, meer wij. Daarom moeten er bouwstenen worden aangereikt voor het verkiezingsprogramma 2025 (of eerder…). Kortom, werk aan de winkel, ook voor provincies en afdelingen. Daarvan horen we de komende tijd uiteraard meer.

Tenslotte kregen we nog een tip mee voor de komende verkiezingen: laat de kandidaten op de lijst via hun whatsappgroepen en/of LinkedIn een stukje plaatsen in de trant van: ik ben kandidaat, stem op mij. Maar dat wisten jullie natuurlijk al lang!

Ik wens jullie allen een prachtige verkiezingstijd toe, waarin met veel enthousiasme gewerkt wordt om er iets moois van te maken. Niet voor ons, maar voor het land en in het bijzonder onze provincie.

Harry Blume,
voorzitter a.i.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.