21 december 2020

Vanuit de CDA-fractie in HDSR

‘Voor een land om door te geven’ horen we geregeld terugkomen in campagne-taal in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Bijna twee jaar geleden, tijdens de campagne voor de waterschapsverkiezingen, is dit een slogan die ook wij veelvoudig hebben gebruikt. Dit is o.a. tot uiting gekomen in gedegen waterbeheer: het voorzien in een landschap waar toekomstige generaties met droge voeten en zonder zorgen over waterveiligheid kunnen leven. In de nieuwsbrief is er uitvoerig over gesproken. We hebben ons echter ook ingezet voor een landschap en ecosysteem waar de kwaliteit van leven omhoog gaat voor de mens, maar ook voor de dieren.

We willen twee ontwikkelingen bespreken waarvoor wij ons in de coalitie voor hebben ingezet ten behoeve van ‘een land om door te geven’.

Een bevolking die steeds ouder wordt en steeds meer bewerkte producten gebruikt zorgt ervoor dat er meer medicijnresten en microplastics via ons riool in het oppervlaktewater terecht komen waar wij in zwemmen en het vee uit drinkt. Op de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Houten wordt in 2021 een filter geplaatst waarmee medicijnresten en microplastics uit het water gefilterd kunnen worden. Tevens is er subsidie vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om eenzelfde installatie te testen op de RWZI in Woerden. We zijn er trots op dat wij hierin een leidende positie innemen binnen de waterschappen in Nederland.

Waar we bij microplastics en medicijnresten inzetten op zuivering en vernietiging, zijn er ook nutriënten die nog van waarde kunnen zijn na zuivering. Te denken valt aan kaumera en cellulose. Helaas worden deze reststoffen nu nog verbrand omdat er geen afzetmarkt voor is. Bij de AB-vergadering van 16 december is daarom ingestemd met het verkrijgen van een belang in het bedrijf ‘Aquaminerals’ dat zich richt op het vermarkten van deze nutriënten. Aanvullend proberen we samen met de CDA-fractie van de provincie ervoor te zorgen dat er voor deze nutriënten een circulaire herbestemming is, bijvoorbeeld door het op te nemen als gunningscriteria bij de aanleg van nieuw asfalt. Het doel is dat alles wat bij jullie thuis of op werk door de gootsteen/toilet gaat een herbestemming krijgt. Samen op weg dus naar een circulaire economie.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen die wij hierin nog gaan doormaken!

Fractielid, Paul Bakker

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.