25 mei 2021

Vanuit waterschap HDSR: de Doorslagsluis

Het Waterschap is Nederlands oudste vorm van bestuur. De noodzaak van samenwerking staat al eeuwenlang voorop. Zonder samenwerking houdt niemand droge voeten in de Nederlandse waterdelta. Zo begon het verkiezingsprogramma van 2019 van het CDA HDSR.

En dat we in het waterschap met regelmaat met een stuk van de geschiedenis bezig zijn, werd in de laatste commissie en algemeen bestuursvergadering duidelijk.

Zoals bijvoorbeeld, de Doorslagsluis. Bijna 900 jaar geleden is de Doorslagsluis gebouwd. De sluis in de rivier de Doorslag die in de middeleeuwen al onderdeel was deel van de scheepvaartroute tussen Utrecht en de Rijn. De Doorslag en daarmee ook de schutsluis de Doorslagsluis (1671) danken hun naam aan een historisch feit. In 1127 is de Nieuwe Rijn (nu Vaartse Rijn) gegraven als verbinding tussen de Oudegracht en de Hollandse IJssel. Een deel van de route liep door het riviertje de Geine. Halverwege de Geine lag een dijk die de doorgang versperde. Na aanleg van een andere, meer zuidelijk gelegen dijk langs de IJssel, kon de dijk in de Nieuwe Rijn worden doorbroken (ofwel doorgeslagen.) Zo kreeg de Doorslag zijn huidige naam (informatie van de website HDSR).

In het Algemeen bestuur is gesproken over de aanpassingen die nodig zijn om de sluis (al sinds 1972 niet meer in gebruik als schutsluis) naar huidige maatstaven te renoveren en tegelijk de capaciteitsverruiming in te plannen. Of is het juist andersom? Hoe je het ook zien wilt, veel van de oude constructie was niet meer bruikbaar. Maar veel van de oude elementen worden in de nieuwe constructie zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd wordt er ruimte gemaakt om 8m² doorstroomruimte voor het zoete water te realiseren.

En dat doet het waterschap samen met andere belanghebbenden, gemeente en cultuurhistorische vereniging. In Nederland leven we allemaal met het water vlak bij ons, water is van ons samen. Het waterschap zorgt voor veilig, voldoende en schoon water. Soms is er te veel water. Als we een tot paar weken terugkijken dan denken we aan de regenbuien die we soms letterlijk over ons heenkregen en de komende Pinksterdagen zien er qua regenvoorspelling nat uit.

Maar we weten ook dat er periodes zijn van droogte. En die gevolgen zijn groter, want dan moet er tegendruk worden gecreëerd om het zoute water uit de rivier te houden. Het project KWA +, Klimaatbestendige Water Aanvoer, stap 1, waar de Doorslagsluis onderdeel van is, hoort bij een groter programma waar niet alleen HDSR aan mee werkt, ook andere waterschappen zijn hiermee bezig. Het nationaal Zoetwaterprogramma hoort bij de bestuursovereenkomst zoetwatermaatregelen West Nederland waar de opdracht meer capaciteit verkrijgen op demomenten dat die nodig is.

Zo kunnen we naast het werk van het waterschap ook met elkaar kijken naar andere elementen die in die bijna 900 jaar al opgeworpen zijn om water tegen te houden of te behouden. Wat dat betreft zijn de kerntaken die het waterschap heeft onveranderlijk van belang voor iedereen die woont en werkt.

Karin Sommer
Fractievoorzitter CDA HDSR

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.