12 mei 2022

Visie agrarisch natuurbeheer 2023-2028

In de Statenvergadering van woensdag 11 mei is het Statenvoorstel Visie agrarisch natuurbeheer 2023-2028 vastgesteld. In deze visie is uitgewerkt hoe de provincie Utrecht het agrarisch natuurbeheer wil invullen. Daarbij is een motie mede-ingediend door het CDA over de bredere inzet van agrarisch natuurbeheer aangenomen. Lees hier de motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.