Website

Verkiezingen 2023

Alle informatie op een rijtje

Provinciale Staten van Utrecht

In de provinciale ALV op donderdag 29 september 2022 is de kandidatenlijst vastgesteld.

Op de provinciale ALV in november wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld. Begin oktober is het conceptverkiezingsprogramma klaar. De deadline voor het indienen van amendementen is 1 november 2022. 

Waterschap HDSR

In de provinciale ALV op donderdag 29 september 2022 is de kandidatenlijst vastgesteld.

Op de provinciale ALV in november wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld. Begin oktober is het conceptverkiezingsprogramma klaar. De deadline voor het indienen van amendementen is 1 november 2022. 

Waterschap Vallei en Veluwe

In de provinciale ALV op donderdag 29 september 2022 is de kandidatenlijst voor wat betreftde Utrechtse kandidaten vastgesteld.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

In de provinciale ALV op donderdag 29 september 2022 is de kandidatenlijst voor wat betreftde Utrechtse kandidaten vastgesteld.

Waterschap Rivierenland

­In de provinciale ALV op donderdag 29 september 2022 is de kandidatenlijst voor wat betreftde Utrechtse kandidaten vastgesteld.­

Belangrijke data

Donderdag 29 september 2022 - provinciale ALV: kandidatenlijsten vastgesteld

Dinsdag 1 november 2022 - deadline indienen amendementen

Maandag 21 november 2022 - provinciale ALV: vaststellen verkiezingsprogramma's

Woensdag 15 maart 2023 - verkiezingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.