In december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het besluit de APV en de legesverordening
voor aanbod deelmobiliteit te wijzigen (zaaknummer 1371048) en vanaf dat moment zijn de
deelscooters van Go Sharing in gebruik.

Inmiddels weten we via diverse krantenberichten dat niet alleen veel scooters vernield zijn, maar
ook dat er, onder andere door het in brand steken van scooters, al veel schade is gemaakt aan
gemeentelijke eigendommen of aan de openbare ruimte zoals onlangs nog bij de speeltuin “met de
draak” in de wijk Nieuwland.

Vooruitlopend op de evaluatie in de tweede helft van 2022, heeft de CDA-fractie nu al een aantal
vragen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Om van een succesvolle invoering van deelmobiliteit door middel van het aanbieden van
deelscooters te kunnen spreken zullen criteria of kritieke succes factoren zijn opgesteld. Welke
zijn dit en kunnen het college en Go Sharing na 1 jaar al een eerste indicatie geven over de al
dan niet succesvolle invoering van deelscooters?
2. Hoeveel klachten over verkeerd of hinderlijk geparkeerde deelscooters zijn er sinds de invoering
binnen gekomen bij Go Sharing en/of de gemeente en wat is hier mee gedaan?
3. Hoeveel deelscooters zijn er sinds de invoering vernield en/of onbruikbaar gemaakt?
4. Op welke plekken in de stad zijn, bijvoorbeeld door het in brand steken van deelscooters,
vernielingen aangericht aan de openbare ruimte? Over welk bedrag aan schade gaat het dan?
5. Op welke plekken in de stad zijn, bijvoorbeeld door het in brand steken van deelscooters,
vernielingen aangericht aan gemeentelijke eigendommen? Over welk bedrag aan schade gaat
het dan?
6. Is de gemeente of Go Sharing verzekerd tegen de schade genoemd in vraag 3 en 4?
7. Wat zijn exact de voorwaarden en nadere regels zoals die door het college aan aanbieder Go
Sharing zijn opgelegd om deelscooters te mogen aanbieden in Amersfoort?
8. Heeft bovenstaande al geleid tot het aanpassen van de voorwaarden en/of nadere regels voor
het aanbieden en gebruiken van deze deelscooters?

Jan de van der Schueren (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.