Vanavond staan we stil bij de behandeling van de begroting van de gemeente Amersfoort voor de periode 2022-2025. De laatste behandeling van de begroting van de gemeenteraad in deze samenstelling.

Als Cda fractie staan we stil bij wat onze stad de afgelopen jaren heeft bereikt en hoe de gemeente Amersfoort er momenteel voor staat. De gevoelens die we hebben zijn hierbij gekleurd door de corona crisis die ons al meer dan een anderhalf jaar in haar greep houdt en onze manier van leven, zorgen, werken, recreëren en verblijven voorgoed heeft veranderd. Ook hoe we naar het beleid en de insteek van deze begroting kijken. Wij hebben geleerd onze prioriteiten te verleggen, er nog meer voor onze naasten te zijn, waarderen wat we al hebben en trots te zijn op onze prachtige en weerbaar Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.

De zorg raakt weer overbelast, de besmettingen lopen weer op. Het lukt ons maar niet om grip te krijgen op corona en de gevolgen ervan op onze gezondheid en onze overbelast sociaal en zorginfrastructuur.

Dankzij de coronasteunmaatregelen die we landelijk maar ook hier lokaal hebben ingevoerd, hebben we een deel van de negatieve gevolgen voor onder andere de ondernemers op kunnen vangen. Wij zijn als fractie tevreden dat deze steun door wordt gezet in 2022. Maar het is niet voldoende. Wij moeten nu zorgen dat we de kwetsbaren in onze samenleving niet uit het oog verliezen, ook na corona. Wij moeten de betaalbaarheid van zorg waarborgen, zorgen dat de sociale vangnetten en de ondersteuning van de groepen in kwetsbare situaties onverminderd door kan gaan. Dat geldt voor de aanpak van de wachtlijsten in de reguliere zorg, uitgestelde zorg en in de jeugdzorg, dat geldt voor de ondersteuning van de maatschappelijke opvang, de ontmoetingsplekken in de wijken, de culturele instellingen en de gehele sociale infrastructuur. Maatwerk leveren, voor continuïteit zorgen, respect voor elkaar en omzien naar elkaar met laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk ter vergroting van de sociale cohesie en met de aanpak van de groeiende dakloosheid en de groeiende armoede. Daarom heeft de Cda fractie een aantal moties over deze specifieke onderwerpen ingediend, met oog voor de sociale cohesie en voor de mantelzorger en vrijwilliger.

Hiernaast vindt mijn fractie belangrijk om betaalbare woningen voor jongeren en starters te hebben, levensloopbestendige woningen voor ouderen en een veilig, duurzaam, inclusief en toegankelijk stad. Met duurzame oplossingen, respect en oog voor participatie en het behoud van groen in de wijken. En ja, de Cda fractie vindt dat we als stad veel meer met duurzaamheid kunnen doen en daarom dienen we een paar moties waar we het dubbele gebruik van ruimte en het opwekken van duurzame energie combineren met het vergroten van de leefbaarheid in de wijken en het vergroenen van de omgeving. Ook vraagt de Cda fractie aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid van de kwetsbaren in het verkeer en voor meer geld voor de inzet van BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) en ondermijning.

Wij hebben nu een begroting voor ons liggen die net sluitend is voor het komende jaar en niet de daaropvolgende jaren. Waar onze reserves voor een groot deel zijn gebruikt. Waar we de uitdaging hebben om het toekomstbestendig beleid vast te houden zonder bijbehorende middelen. Wij zadelen de nieuwe raad en het nieuwe college met een grote uitdaging. Wij schuiven de moeilijke keuzes en besluiten voor de komende periode. Dit is niet handig. Wij zullen met deze raad de komende maanden met elkaar en met ons stad hierover in gesprek moeten gaan, kijken naar besparen in plaats van bezuinigen en vooral kijken naar de kracht van participatie en de inwoners. Want herstel en perspectief zijn nodig om een fysiek en financieel sterke gemeente te blijven voor onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

Micheline Paffen namens de CDA fractie Amersfoort.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.