In september 2020 en mei 2021 heeft de CDA fractie vragen gesteld over de ambulancepost in Amersfoort.
Als gevolg van de verbouwing van de bibliotheek aan de Zonnehof en de omvorming van het plein tot een woon- en verblijfsgebied moest de verouderde ambulancepost van de RAVU (Regionale Ambulance Voorzieningen Utrecht) op locatie Zonnehof verhuizen naar een tijdelijke locatie aan de Nijverheidseweg-Noord 119 – 121 op de Isselt en een tijdelijke pand aan de Terminalweg in Amersfoort.

In de raadsinformatiebrief van 21 september 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de raad over de nieuwbouw plannen van de ambulancepost van de Stichting Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht (RAVU) geïnformeerd. Onderdeel van de nieuwbouwplannen is de aankoop van een perceel aan de Middelhoefseweg, op de driehoek tussen spoorlijn en Superfun. Het perceel is (was) eigendom van de gemeente en maakt onderdeel uit van de grondexploitatie Middelhoefseweg en zou door de RAVU destijds binnenkort middels een koopovereenkomst worden overgenomen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Heeft de RAVU inmiddels het perceel aan de Middelhoefseweg aangekocht? Wanneer heeft de koopovereenkomst plaatsgevonden?
2. Heeft de RAVU voor deze definitieve locatie een omgevingsvergunning aangevraagd?
3. In de raadsinformatiebrief staat dat er voorafgaande aan de aanvraag van de omgevingsvergunning de RAVU in samenwerking met de gemeente een inloopbijeenkomst voor de omgeving zou organiseren. Heeft deze inloopbijeenkomst al plaatsgevonden of wordt die nog georganiseerd?
4. Hoe worden de omliggende bedrijven en omwonenden meegenomen in de bouwplannen van de RAVU?
5. Hoe is de ontsluiting van het perceel aan de Middelhoefseweg geregeld zodat er gezorgd wordt voor een veilige uitrit en uitrijroute voor de ambulances?

 Micheline Paffen en Angeliek Noortman (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.