Jan de van de Schueren diende dit amendement in welke door de raad is aangenomen;

 

AMENDEMENT: Duurzaamheid in alle begrotingsprogramma’s

Amersfoort, 14 juli 2020.
Raadsvoorstel: Kaderbrief 2021-2024
De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:
a. Enige jaren geleden besloten is de diverse onderdelen, onderwerpen en financiële middelen
met betrekking tot “Duurzaamheid” over de betrokken programma’s in de begroting te
verdelen;
b. De achterliggende gedachte hierbij is het belang van “Duurzaamheid” als integraal onderdeel
van alle beleidsinspanningen voor de stad te benadrukken;
c. De Raad nu al eenmaal per jaar een (integrale) Duurzaamheidsrapportage ontvangt die
eenvoudig aangevuld kan worden met financiële gegevens;
d. De Raad zich in het verleden uitgesproken heeft tegen het opnemen van nog meer programma’s
in de begroting;
e. Het opnemen van een extra programma direct het budgetrecht van de Raad raakt;
f. Het opnemen van een extra programma de vergelijkbaarheid van de cijfers door de jaren heen
bemoeilijkt.

Besluit
1. Beslispunt 3 van het raadsvoorstel Kaderbrief 2021-2024 te laten vervallen

Jan de van der Schueren
CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.