Amendement Een eigen huis, een plek onder de zon!     

Amersfoort, 22 februari 2022
Raadsvoorstel: Huisvestingsverordening 2022, inclusief het voorstel opkoopbescherming (1577625)

De raad van de gemeente Amersfoort
overwegende dat:

  1. Er sprake is van een voortgaande wooncrisis in Amersfoort vanwege de grote vraag naar passende en betaalbare woningen;
  2. Deze wooncrisis wordt versterkt vanwege het feit dat de passende en betaalbare woningen die er wel zijn in Amersfoort deels worden opgekocht en verhuurd;
  3. De Raad een motie heeft aangenomen om deze onwenselijke ontwikkeling aan banden te leggen middels een opkoopbescherming;
  4. Deze opkoopbescherming gaat gelden voor woningen met een WOZ-waarde van maximaal € 264.000;
  5. Een dergelijke vorm van opkoopbescherming met een maximale WOZ-waarde van € 264.000,- slechts gedeeltelijk bescherming biedt;
  6. Het uitgangspunt in deze voortgaande wooncrisis moet zijn dat woningen zijn om in te wonen en niet om in te investeren;
  7. Op basis van dit uitgangspunt er zoveel mogelijk woningen beschikbaar moeten blijven voor mensen die er zelf in gaan wonen;
  8. Gemeenten als Groningen, Nijmegen en Utrecht een hogere WOZ-waarde hanteren binnen hun vorm van opkoopbescherming, respectievelijk € 305.500,-, € 350.000,- en € 440.000,- euro.
  9. Amersfoort niet kan achterblijven om het maximale te doen om deze wooncrisis tegen te gaan;  

Verzoekt het college:

Beslispunt f: 
Met ingang van 1 april 2022 de opkoopbescherming in te voeren voor woningen met een WOZ-waarde t/m € 264.000,-

Te wijzigen in:
Met ingang van 1 april 2022 de opkoopbescherming in te voeren voor woningen met een WOZ-waarde t/m € 440.000,- die wordt geïndexeerd op basis van de jaarlijkse waardepeildatum. 

Hans-Dieter de Smit
CDA

Foto credit: Parool.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.