Ons raadslid Ben van Koningsveld diende samen met Ben Stoelinga dit amedement in welke is aangenomen! 

 

Programma: 2.1 Sociaal Domein 2018-139A

AMENDEMENT Miep Miep ZoefAmersfoort, 4 december 2018Raadsvoorstel: Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019De raad van de gemeente Amersfoortoverwegende dat:a. Een rolstoel een extreem positieve waarde heeft in nagenoeg alle facetten die de WMO behelst,waaronder eenzaamheidsbestrijding, zelfredzaamheid, vergroten eigenwaarde, participatie.b. Een Racerunner in dat opzicht een moderne rolstoel is die eigenlijk exact hetzelfde doet als eenrolstoel, met dien verstande dat de racerunner ook nog eens groepen kan helpen die aan eenrolstoel geen baat hebben.c. Het gelijktrekken van deze twee termen logisch is.besluit:1. artikel 6.1, lid 3, onder b, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Amers-foort 2019 aan te vullen met de cursieve toevoeging:“b. rolstoelen, waaronder een sportrolstoel, racerunner;”Ben van Koningsveld           Ben Stoelinga     Fractie CDA                 Amersfoort2014

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.