Amersfoort, 18 februari 2020 Raadsvoorstel:
Stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan Podium (1200700)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. Amersfoort een forse bouwopdracht kent van ten minste duizend nieuwe woningen per jaar teneinde het woningentekort op te vangen;
b. Dat uit onderzoek van bureau Companen en Stec groep is gebleken dat Amersfoort een marktontwrichtend groot tekort heeft aan woningen in het middensegment (tussen de 730 en 1100 euro). c. Het Deltaplan Wonen door de gemeenteraad is vastgesteld op 28 mei 2019 om de woningbouwopgave in Amersfoort aan te pakken;
d. Dit Deltaplan Wonen nieuwbouwprojecten verplicht om voor middeninkomens minimaal 20% woningen in het middensegment te realiseren;
e. Het stedenbouwkundig plan Podium een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de woningnood in Amersfoort;
f. Dat binnen het stedenbouwkundig plan Podium 35% (=140) sociale huurwoningen is gegarandeerd;
g. Dat binnen het stedenbouwkundig plan Podium 20% (=80) woningen in het middensegment niet wordt gegarandeerd maar slechts wordt omschreven als ambitie.

besluit:
de tekst van deelbeslispunt 1 van beslispunt 1 van het ontwerpraadsbesluit: “ca. 400 woningen in een mix van gestapelde en grondgebonden bouw, waarvan 35% sociale huurwoningen en de ambitie om 20% van de woningen in het middensegment te realiseren.”

te vervangen door:
“ca. 400 woningen, in een mix van gestapelde en grondgebonden bouw, waarvan minimaal 35% sociale huurwoningen en minimaal 20% woningen in het middensegment, te realiseren.” De tekst van het Stedenbouwkundig plan en de startnotitie bestemmingsplan hierop aan te passen.

Hans-Dieter de Smit (CDA) Jeroen Bulthuis (GL) Dirk-Joost van Hamersveld (D66) Rob Smulders (PvdA) Tahsin Bülbül (denk) Hans van Wegen en Ralph Langdam (BPA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.