Jan de van de Schueren diende samen met de CU en de PvdA onderstaand amadement in welke is aangenomen.

AMENDEMENT: (Tijdelijk) precies voldoende financiële weerstand

Amersfoort, 14 juli 2020.
Raadsvoorstel: Kaderbrief 2021-2024
De raad van de gemeente Amersfoort
geconstateerd dat:
een. Het weerstandsvermogen (weerstandsratio) een indicator is die welke van de gemeente in
staat is de financiële gevolgen van de onderkende risico's op te kunnen vangen;
b. De Raad onlangs nog, op 18 februari 2020, heeft besloten een weerstandratio te hanteren van
1,2 tot 1,5; terwijl een weerstandsratio van 1,0 schade dat de juiste
weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit precies met elkaar in evenwicht
zijn;
c. In de Kaderbrief 2021-2024 voorgesteld wordt om, nog geen vijf maanden na het besluit
genoemd onder b., Tijdelijk een weerstandsratio van 0,9 te hanteren;
d. De gemeente beïnvloed minder weerstand ter beschikking ter beschikking heeft dan benodigd;
e. De Raad dit niet gewenst vindt, maar het verstandiger vindt in de huidige financieel moeilijke
tijden een weerstandsratio van (minimaal) 1,0 te hanteren;

besluit:
1. Aan het ontwerpraadsbesluit Kaderbrief 2021-2024 het volgende beslispunt toe te voegen
Voor de jaren 2021 en 2022 een weerstandsratio te hanteren van (minimaal) 1,0 en daarmee dus
tijdelijk af te wijken van het op 18 februari 2020 genomen besluit over de te hanteren
bandbreedte van 1,2 - 1,5.
en dit conform te laten aanpassen in de Kaderbrief.

Jan de van der Schueren                Hans Bol          Harun Keskin
            CDA                                  ChristenUnie          PvdA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.