De afgelopen periode is de wijk De Koppel opnieuw negatief in het nieuws verschenen.
Een aanhouding van een roekeloze automobilist, resulterend in een groepsbedreiging
jegens de agent, is hiervan het meest recente voorbeeld (1). Zo ook zijn er in de
afgelopen maanden overvallen/straatroof, brandstichting, harddrugs dealen (2) en
intimidatie aan de orde geweest. Dat laatste zorgt ervoor dat er veel onrust heerst en
geven buurtbewoners aan dat zij het zat zijn.

Als verklaring wordt er veelal gewezen op de huidige situatie waarin jongeren
noodgedwongen thuis zitten en uit verveling en soms op straat hangen. (3)
Deze voorvallen lijken echter een patroon. Zo is in Leidschendam een avondklok en
preventief fouilleren ingesteld om dezelfde redenen; brandstichting, overlast en
intimidatie. Hoewel in Leidschendam de aantallen incidenten de Amersfoortse wijk
overtreffen, geldt dat daar meerdere wijken overspoeld worden door dergelijke overlast.
Naast genoemde overlast hebben die wijken ook, net als de wijk Meridiaan, te maken
met drugsoverlast en overlastgevend lachgasgebruik. (4)

De Amersfoortse CDA-fractie maakt zich ernstig zorgen over genoemde ontwikkelingen
en hoopt met de onderstaande vragen duidelijkheid te verkrijgen.

1. Heeft u alle jongeren die deelnamen aan de overlast in beeld ?
2. Bent u het eens met de stelling dat het bekend zijn met de sociale en culturele
achtergrond als ook de leeftijd van deze overlastgevende jongeren noodzakelijk is
om specifieke en gerichte hulp te bieden
3. Er zijn in de wijk Kruiskamp / Koppel diverse maatregelen en initiatieven
ontplooid om de overlast te beteugelen. Zo zijn de PersoonsGerichte Aanpak
(PGA), buurtvaders (6) en een buurthuiskamer (7) opgezet.
Wat kunt u aangeven over de resultaten van deze initiatieven ?

4. Kunt u de emoties van buurtbewoners begrijpen wanneer zij aangeven het zat te
zijn ? En (h)erkent u de gevoelens van moedeloosheid van wijkbewoners als zij
aangeven dat al deze initiatieven geen effect sorteren ?
Zo ja, wat gaat het college doen om deze gevoelens weg te nemen ?
Zo nee, op welke wijze gaat het college zich laten informeren door deze
wijkbewoners ?
5. Kunt u zich vinden in de roep om meer cameratoezicht op de Meridiaan en meer
lik-op-stuk beleid?
Zo ja, met welke effecten en in welk tijdspad denkt u dit te realiseren ?
Zo nee, welke alternatieven en welk tijdspad koppelt u hier aan ?
6. Heeft u duidelijk in beeld wat de feiten zijn omtrent drugsgebruik, drugshandel en
lachgas ?
Bent u op de hoogte van het harddrugsgebruik, het aantal gebruikers en de
handel hierin ?
Kunt u inzage verstrekken in deze gegevens ?

Namens de CDA Fractie:
Hans Dieter de Smit

Bronvermelding :
(1) www.destadamersfoort.nl/112/misdaad/341542/agent-roept-
assistentie-op-na-onrust-de-koppel-meerdere-aanhoudingen-
702997?fbclid=IwAR0-
xUS2MCBDI1_CP6_8ljjQvnIYXGY1y6nQb01gR_OWTAc1Qkb8qjhbpSY
(2) www.destadamersfoort.nl/112/misdaad/340541/politie-houdt-dealers-
aan-met-bijna-honderd-bolletjes-harddrugs-bh-702100
(3) www.destadamersfoort.nl/lokaal/corona/335703/zelfs-coronavirus-
brengt-jongeren-de-meridiaan-niet-tot-bezinning-697499
(4) www.telegraaf.nl/nieuws/540244438/avondklok-en-fouilleeracties-
vanwege-relschoppers-
ramadan?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-
telegraaf&fbclid=IwAR3JkZ3uAmkxMpqdbc7eoisbTQNcgCTQnojO7F1fOepIOgYSlbv
UhT8qD9o
www.destadamersfoort.nl/112/misdaad/336039/gewelddadige-straatroof-
bij-de-meridiaantunnel-amersfoort-697819

(6) hallokruiskampkoppel.nl/wijkinformatie/veiligheid-en-meldpunt/
(7) amersfoortvernieuwt.nl/projecten/buurthuiskamer/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.