De leden van het CDA-Amersfoort hebben op 2 december de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. Uit de kieslijst blijkt een groot vertrouwen in de huidige fractie, aangevuld met een aantal nieuwe gezichten.

Er is door de leden bewust gekozen voor herkenbare lokale inwoners, die makkelijk benaderbaar zijn, inhoudelijk bekend zijn met onze stad en geworteld zijn in de Amersfoortse, Hooglandse en Hooglanderveense samenleving.

Micheline Paffen is per acclamatie opnieuw gekozen tot lijsttrekker. “De Amersfoortse kiezer ziet dat we overal in de stad in gesprek gaan en we met onze moties en amendementen de participatie van de inwoners en ondernemers hoog in het vaandel hebben en het lokale belang vertegenwoordigen. We nemen ons raadswerk serieus, met compassie en zorg voor elkaar”.

De gemeente heeft steeds vaker te maken met complexe vraagstukken rondom de betaalbaarheid van zorg, schaarste van betaalbare woningen voor jong en oud en oplopende uitdagingen rondom gemeentelijke financiën en klimaatverandering. Participatie van onze inwoners, betrokkenheid en hart voor onze stad en dorpskernen staan bij onze kandidaten voorop.
Zij aan Zij in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen!

De top 10 CDA-Amersfoort luidt:

1) Micheline Paffen-Zeenni

2) Jan de van der Schueren

3) Alex Engbers

4) Ben van Koningsveld

5) Angeliek Noortman-Nieuwendijk

6) Arie den Ouden

7) Hans-Dieter de Smit

8) David de Bruijne

9) David van Swol

10) Marijke VersteegFoto: Annemoon van Hemel
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.