Een buurt waar mensen positief naar elkaar omkijken en niet van elkaar wegkijken. Ook voor senioren. Hiertoe vraagt de CDA-fractie meer aandacht voor sociale woon- en leefvormen in de begroting.

“Langer thuis wonen van een groeiende groep senioren met een kwetsbaar sociaal netwerk, zoals alleenstaanden en partners met zware mantelzorgtaken, heeft keerzijden. Er zijn serieuze risico’s op vereenzaming, verwaarlozing en groei van gezondheidsklachten.”, aldus Bas Aghina, CDA raadslid. “Er is behoefte aan meer sociale woon- en leefvormen die de ontwikkeling van een inclusieve en
veilige buurt kunnen versterken.”, aldus Aghina. “Denk daarbij aan woonwormen zoals hofjes, groepswoningen vooral op geschikte locaties, dus in de buurt van winkelcentra en andere voorzieningen. Ook Rijksbouwmeester Floris van Alkemade pleit voor het bouwen voor een vergrijzende samenleving met juist meer nadruk op andere woonvormen. Wij hopen wij zijn voorbeeld hier in Amersfoort volgen zodat wij steeds meer een gemeente worden waar iedereen van welke leeftijd ook prettig, sociaal, verzorgd en veilig kan wonen.”.

De CDA-fractie heeft hiervoor extra aandacht gevraagd in de begroting, maar ook in de prestatieafspraken met alle woningcorporaties.

Voor wie meer wil lezen over bouwen voor de vergrijzende samenleving zie nl/artikel/2199709-rijksbouwmeester-we- moeten-bouwen- voor-de- vergrijzende-samenleving.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.