Vandaag heeft informateur Backer bekend gemaakt dat de coalitie-onderhandelingen in Amersfoort doorgaan tussen D66, GroenLinks, Christenunie en VVD. Dus zonder CDA). 

De motivatie hiervoor vindt u in de eindrapportage  van verkenner Joris Backer. Hierin geeft Backer onder andere aan dat coalitie-varianten waar het CDA deel van uitmaakt, niet voorgoed van tafel zijn. Mochten ChristenUnie, D66, GroenLinks en VVD er in de volgende fase niet uitkomen op nu nog niet te voorziene politieke keuzes, dan kan een vierpartijenvariant met het CDA dan wel een vijfpartijenvariant opnieuw in beeld komen.

Backer licht zijn advies op dinsdag 17 april toe tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal. Deze toelichting wordt live gestreamd.

 

Wij willen als CDA onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en vinden het jammer dat het CDA als een van de grote winnaars met 6 zetels niet is gevraagd om mee te doen. Wij zullen de informateur aanstaande dinsdag in de gemeenteraadsvergadering kritisch bevragen waarom het CDA, als een van de grote winnaars, niet uitgenodigd is om bij de coalitiebesprekingen aanwezig te zijn en de verkiezingsuitslag recht te doen.Mocht het toch tot een coalitie-akkoord komen tussen D66-VVD-GL-CU dan zullen wij dit positief kritisch tegemoet treden. Wij zullen het akkoord inhoudelijk steunen waar het steun verdient, en duidelijke verbeteringen voordragen waar wij vinden dat de stad die verbeteringen verdient. Net zoals u van ons gewend bent in de afgelopen 4 jaren.Hoe dan ook: wij hebben een uitstekende verkiezingsuitslag behaald en zullen in de komende 4 jaar de verkregen steun waarmaken. Zowel richting onze kiezers, als richting onze mooie stad !

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.