Op 17-08-2018 ontvingen wij Collegebericht nr. 5837478 over de schadeafhandeling in verband met de verlate oplevering sportcomplex Amerena. Daarin wordt alleen het boetebedrag van € 300.000 vermeld zonder specificatie. Al maanden vragen de ondertekenaars van deze schriftelijke vragen om een specificatie van de kosten als gevolg van de verlate oplevering van de Amerena. 

Ook nu nog moeten wij raden wat er exact onder de boeteregeling is opgenomen. Op 22 augustus 2018 geeft de gemeente wel enige informatie aan het Algemeen Dagblad over de kostenposten die in het boetebedrag zijn opgenomen.  Vragen:

  1. Krijgt de gemeenteraad dezelfde informatie die aan de pers is verstrekt en gepubliceerd is op 22-8-2018 in het AD?
  2. Waarom heeft het College, zeker gezien de eerder gestelde schriftelijke vragen en de behandeling van een motie daarover op 3 juli in de gemeenteraad, ervoor gekozen om op 17 augustus 2018 een collegebericht te versturen met alleen een boetebedrag en geen onderbouwing van het bedrag?
  3. Wij vragen het College om het genoemde boetebedrag van € 300.000 te verantwoorden en geheel te specificeren (al dan niet vertrouwelijk).
  4. Kan het College ook aangeven welke kosten als gevolg van de verlate oplevering niet in het boetebedrag zijn opgenomen maar op andere kostenposten zijn verhaald? Graag specificatie van deze kosten.

Namens de fracties van Amersfoort2014 (Ben Stoelinga) en CDA (Ben van Koningsveld)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.