Amersfoort, 10 november 2020
Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zangvogelweg 140 (1364954)
foto AD.nl

De raad van de gemeente Amersfoort constaterende dat:
a. de procedures rondom de Zangvogelweg in de afgelopen twee jaar conform wet en regelgeving
zijn doorlopen;
b. met betrekking tot parkeerplekken alle in deze stad geldende richtlijnen zijn gevolgd;
c. de woningbehoefte in Amersfoort groot is en de bouw van 165 appartementen, waarvan 35% in
de sociale sector, een belangrijke aanwas vormt van het huizenbestand;
d. er terzelfder tijd in de wijk Liendert een groot gevoel van onbehagen leeft;
en honderden bewoners via mail en anderszins aan de raadsleden aangegeven hebben dat het
voor hen een verkeerde ontwikkeling is;
e. ze vrezen voor teveel schaduwwerking van de nieuwe hoogbouw, ze noemen de participatie
gebrekkig en ze verwachten extra parkeerdruk in hun wijk, die in hun ogen toch al te druk is.
f. een deel van deze kritiek eerder geuit is, namelijk bij de bouw van het voormalig zwembad in
Liendert;
g. om recht te doen aan deze twee grootheden, namelijk een zorgvuldige doorlopen procedure én
het gevoel bij veel inwoners van Liendert dat de belangen van hun wijk niet goed zijn gediend,
deze motie is opgesteld.

spreekt uit als raad:
1. om op korte termijn met de bezorgde inwoners van Liendert in gesprek te gaan;
2. om met een brede vertegenwoordiging van de raad te verkennen wat sluimerende en evidente
verbeterpunten in de wijk zijn; want de luid klinkende cri de coeur van de wijk moet een
vervolg krijgen; de verkeersontsluiting, de parkeerdruk en de vaker genoemde sociale
onveiligheid moeten daarbij expliciet aan bod komen.

         CDA           ChristenUnie           VVD         GroenLinks
Alex Engbers Rutger Dijksterhuis Dirk Dekker Jeroen Bulthuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.