Aanleiding vandaag, 18 april, verscheen er een brief van het Stedelijk gymnasium Johan vanOldenbarnevelt (JVO) gericht aan de leerlingen, toekomstige leerlingen ouders/verzorgers van hetJVO. In deze brief wordt gesproken over een nieuwe opleverdatum van de vernieuwbouw/uitbreiding van het JVO.

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:Vraag 1: Is het College op de hoogte van het feit dat de opleverdatum vertraging oploopt waardoorhet JVO het tijdelijke gebouw aan de Zangvogelweg 40 niet voor 1 september 2019 gaat verlaten?Zo ja, wanneer is het College hiervan op de hoogte gesteld? En kunt u de reden hiervooraangeven?

Vraag 2: Heeft de gemeente tijdig het recht tot verlenging voor de tijdelijke locatie aan deZandvogelweg veiliggesteld?Zo ja, klopt het dat de gemeente een bedrag van 1.835 euro exclusief BTW per dag moet betalenvoor iedere dag dat de oplevering vertraging oploopt?Zo nee, wat is het bedrag dat de gemeente nu per dag moet betalen?

Vraag 3: Kan het College deze kosten verhalen bij de aannemer?

Vraag 4: Kunt u exact aangeven wat de nieuwe opleverdatum gaat worden? In de brief aan deleerlingen wordt gesproken over een verhuizing omstreeks de herfstvakantie 2019.

Vraag 5: In de brief van d.d. 18-04-2019 wordt door de rector genoemd dat er nog een rechtszaakloopt tussen de onderwijsgroep en de gemeente met betrekking tot de financiering van het heleproject, en dat de bestuursrechter de onderwijsgroep deels in het gelijk gesteld heeft en deonderwijsgroep in hoger beroep gegaan is. Waarom heeft het College in Collegebericht (2019-017)van 29 januari 2019, hier geen mededeling over gedaan?

Vraag 6: Wat voor (financiële) consequenties kunnen hier voor de gemeente aan vast zitten?

Vraag 7: Is het College bereid om de gemeenteraad maandelijks op de hoogte te houden van hetverdere verloop van de vernieuwbouw / uitbreiding van het JVO?

Namens de CDA fractie, Angeliek Noortman en Hans Dieter de Smit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.